Památkáři napadli fotovoltaiku na náměstí v Chotěboři

Národní památkový úřad v Telči napadl souhlasné stanovisko Městského úřadu Chotěboř s instalací fotovoltaických elektráren. Na dvou zasedání Interní komise NPÚ, ÚOP v Telči (16. 5. 2022 a 12. 9. 2022) byly zaměry vůči předmětné akci negativní.

Fotovoltaická elektrárna by měla být umístěna v dvorním traktu objektu zvaném Panský dům. Panský dům je nejstarším doposud provozovaným restauračním zařízením v Chotěboři, podnik byl odpradávna centrem společenského dění ve městě. Kdy vznikl, není přesně známo, ale v roce 1424 se tu na pivo a jídlo zastavil vojevůdce Jan Žižka. V roce 1912 zde pobýval a psal známý spisovatel Jaroslav Hašek. V květnu 2004 si zde dal slavnostní oběd i prezident Václav Klaus s první dámou Livií.

Správní orgán městského úřadu Chotěboř neuvedl podle památkářů důvody důležité pro ochranu veřejného zájmu, ani jak se vypořádal s věcným obsahem písemného vyjádření odborné organizace, obligatorního podkladu závazného stanoviska.

Městský úřad také podle památkářů neuvedl, jaké úvahy jej přiměly k závaznému stanovisku při výkladu právních předpisů. Vágní je podle památkářů argumentace obsažená v odůvodnění závazného stanoviska, kdy orgán státní památkové péče konstatuje:
„Památková ochrana je sice důležitý, avšak nikoli jediný veřejný zájem ochrany. Zdejší správní orgán vyhodnotil, že v tomto konkrétním případě, je třeba hledat úměrný vztah mezi památkovou ochranou a dalšími konkurujícími veřejnými zájmy (aktuální energetická, klimatická a geopolitická krize).“ Z této formulace podle památkářů vyplývá, že orgán státní památkové péče nevyhodnotil dopad fotovoltaické elektrárny na kulturně historické hodnoty městské památkové zóny Chotěboř, ale bez argumentační podpory vyhověl soukromému požadavku investora.

Závazné stanovisko městského úřadu podle památkářů nevychází ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, které je nezbytné zachovat. Nebyly vyhodnoceny blízké ani dálkové pohledy na dvorní trakt měšťanského domu čp. 320.

Jednotlivé sekce domovního souboru dvora jsou podle památkářů vzhledem k prostorově otevřené povaze místa a své velikosti vystaveny blízkým pohledům z veřejného prostranství, které umožňují vizuální kontakt z pohledu chodce. Odůvodnění výroku závazného stanoviska podle památkářů bagatelizuje vizuální uplatnění souboru střech na konstatování, že „střecha je viditelná při průchodu uličkou v rozmezí asi 6 m“.

Podle názoru odborné organizace není důvod omezené viditelnosti
střechy v rozsahu údajných šesti metrů adekvátním důvodem pro připuštění fotovoltaické elektrárny v povoleném rozsahu. I přes vědomí vzrůstající energetické a finanční náročnosti provozu historických objektů vnímá odborná organizace návrh jako kapacitně nadsazený, jenž by se v plném rozsahu negativně promítnul nejen do vzhledu jednotlivých budov, ale převážně do chráněné historicko-architektonické hodnoty prostředí památkové zóny, k níž patří i vizuální integrita a spojitost střech domů označovaná jako střešní krajina sídla.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů