Čajánek nespolupracuje, věřitelé mají rozhodnout o rozprodeji zadlužené úzkokolejky

Insolvenční správkyně Jindřichohradeckých místních drah navrhla soudu, aby věřitelé rozhodli o rozprodeji majetku zkrachovalé organizace. Termín schůze věřitelského výboru je nejasný, Jindřichohradecké místní dráhy namítli možnou podjatost soudkyně (více zde).

Jindřichohradecké místní dráhy aktuálně nesplňují kvantitativní podmínku přípustnosti reorganizace, když dle účetních výkazů zpracovaných dlužníkem a jeho daňového přiznáni k dani z příjmů právnických osob činil roční úhrn čistého obratu za poslední účetní období předcházející insolvenčnímu návrhu 11.237 tis. Kč. Pokud jde o podmínku počtu zaměstnanců v pracovním poměru, dlužník zaměstnával kolem osmdesáti zaměstnanců, aktuálně v pracovním poměru u dlužníka koná práci méně než dvacet zaměstnanců.

Dlužník insolvenčnímu správci poskytuje omezenou součinnost, resp. součinnost poskytuje prostřednictvím právních zástupců dlužníka.
Sám dlužník prostřednictvím svého statutárního orgánu insolvenčnímu správci aktuálně neposkytuje součinnost žádnou.
Na prvotní výzvu insolvenčního správce k poskytnutí součinnosti dlužník reagoval částečně, posléze od poskytování součinnosti upustil.
Insolvenční správce je nadále v kontaktu s právními zástupci dlužníka.

K datu 2.10.2022 dlužník pozbyl bezpečnostní osvědčení provozovatele dráhy, a k datu 17.10.2022 bezpečnostní osvědčení dopravce. Drážním úřadem je vůči dlužníku vedeno správní řízení o odnětí licence pro provozování drážní dopravy. Dlužník ve správním řízení jedná svým statutárním orgánem. Ačkoli dlužník podal žádosti
o vydání osvědčení provozovatele dráhy a osvědčení dopravce, v řízeních aktuálně nepokračuje, když podal žádost o přerušení všech řízení, která jsou v souvislosti s provozováním dráhy a drážní dopravy u Drážního úřadu vedena.

Bez osvědčení provozovatele dráhy není možné v průběhu insolvenčního řízení dráhu na tratích Jindřichův Hradec – Nová Bystřice a Jindřichův Hradec – Obrataň provozovat. Tato situace neumožnila insolvenční správkyni reálně otevřít jednání s Jihočeským krajem a Krajem Vysočina o navázání smluvních vztahů, jejichž předmětem by byla služba
přepravy cestujících osobní drážní dopravou, ať už v jakémkoli rozsahu. Insolvenční správkyně by uzavření smluv s oběma významnými partnery považoval za zhodnocení majetkové podstaty.

Insolvenční správkyně se zúčastnila jednání se starosty měst a obcí dotčených předmětnou regionální dráhou, kteří vyslovili zájem provoz na regionální dráze zachovat, a to pro nejbližší období alespoň v rozsahu pravidelné turistické linky.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů