Počet letos zaniklých firem bude rekordní

Počet zaniklých společností pravděpodobně přesáhne šestnáct tisíc a bude nejvyšší v historii ČR. V listopadu tohoto roku vzniklo v České republice 2 261 obchodních společností a 1 334 společností naopak zaniklo. V listopadu tedy přibylo na českém trhu 927 společností. Během uplynulých 11 měsíců roku 2020 vzniklo 24,5 tisíce společností a 14,5 tisíce jich zaniklo. Podle odhadu společnosti CRIF vznikne letos přibližně 27 tisíc společností, což bude nejméně za posledních 5-6 let. Naopak počet zaniklých společností se bude pohybovat kolem hranice 16 tisíc a bude tak nejvyšší v historii České republiky.

V listopadu vzniklo o 86 společností více než v říjnu, zatímco počet zaniklých společností se snížil o 22. Díky tomu přibylo o 108 společností více než v říjnu. Celkově však v letošním roce přibude v České republice nejméně společností od roku 2003. To je způsobeno na jedné straně pokračujícím poklesem počtu nových společností, na druhé straně rostoucím počtem zaniklých firem. „Počet nových společností dosáhl vrcholu už v roce 2017 a od té doby se postupně snižuje. Trend se tudíž v letošním roce nemění,  pokles však bude rychlejší než v předešlých letech. Oproti roku 2019 vznikne o desetinu méně společností a ve srovnání s rokem 2017 dokonce o 17 % společností méně. Na druhé straně již delší dobu roste počet zaniklých společností. Ten letos pravděpodobně poprvé překročí hranici 16 tisíc,“ vysvětluje Věra Kameníčková s tím, že až do roku 2016 se počet zaniklých společností držel pod 10 tisíci a v uplynulém roce poprvé překonal hranici 15 tisíc.

Zmíněné trendy mají vliv také na počet nových společností, které připadají na jednu zaniklou. Letos připadne na 10 zaniklých firem pouze 17 nových. Ještě v roce 2017 připadlo na 10 zaniklých společností 27 nově vzniklých a v roce 2014 to bylo dokonce 45.

V listopadu vzniklo nejvíce obchodních společností v Praze (1 087), v Jihomoravském kraji (266), v Moravskoslezském a ve Středočeském kraji (shodně 175). Nejméně společností naopak vzniklo v Karlovarském kraji (29), v kraji Vysočina a v Pardubickém kraji (shodně 50). Nejvíce obchodních společností zaniklo rovněž v Praze (653), v Jihomoravském kraji (120) a ve Středočeském kraji (106).

V uplynulých dvanácti měsících přitom vzniklo i zaniklo nejvíce společností opět v Praze, v Jihomoravském kraji a ve Středočeském kraji. Počet vzniklých společností na jednu zaniklou, který eliminuje vliv velikosti jednotlivých krajů a vliv velkých měst, ve kterých se společnosti tradičně koncentrují, byl v uplynulých 12 měsících nejvyšší na Vysočině, kde vzniklo 39 nových firem na každých 10, které zanikly. Následoval Olomoucký kraj se 37 společnostmi a Zlínský kraj s 28 novými společnostmi na 10 zaniklých. Naopak v Karlovarském kraji připadlo na 10 zaniklých firem pouze 5 nových, na Plzeňsku potom 11. V Karlovarském kraji se tedy jako v jediném počet společností v uplynulých 12 měsících snížil, v Plzeňském kraji se prakticky nezměnil.

Co se týče hlavních odvětví vzniklo v listopadu nejvíce společností v odvětví nakládání s nemovitostmi (433), v obchodu (278) a ve zpracovatelském průmyslu (217). Nejvíce společností zaniklo v obchodu (486), v nákládní s nemovitostmi (251) a v profesních, vědeckých a technických činnostech (125). Počet nově vzniklých společností je ale v rámci odvětví výrazně ovlivněn tím, že v posledním roce není přibližně u čtvrtiny nových společností uveden obor podnikání. Statistiky jsou tedy spíše orientační.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů