Potenciální provozovatele Horácké multifunkční arény najde Krokem a Česká spořitelna

Radní města Jihlavy v tichosti odsouhlasili „nákup rozumu“ za více než tři sta tisíc korun. „Nákup rozumu“ se oficiálně jmenuje „Analýza možných obchodních modelů plánované Horácké multifunkční arény v jihlavě a průzkum trhu potenciálních provozovatelů“.

Rozum radním města Jihlavy dodá poradenská firma Krokem ve spolupráci s Českou spořitelnou. Poradenská firma Krokem je dovedně schována za značkou České spořitelny, dostane ale nejméně třetinu odměny od města Jihlavy. Odměnu firmě Krokem vyplatí Česká spořitelna z peněz vyplacených městem Jihlavou jako objednatelem poradenských služeb.

Poradenské služby ohledně možných obchodních modelů plánované Horácké multifunkční arény včetně průzkumu potenciálních provozovatelů by město Jihlava mělo získat nejpozději do konce letošního roku.

Nová aréna v Jihlavě by měla pomoci k rozvoji a propagaci dalších sportů, které zde budou mít možnost pořádat různé akce krajského, celostátního či mezinárodního významu.

Neméně významný by měl být také dopad na širokou veřejnost, která se aktivně, či jen jako diváci účastní formálního i neformálního sportovního dění. Kulturní a společenská role objektu se bude naplňovat ve využití pro koncerty, výstavy, veletrhy, přehlídky a další akce, které přivedou do této arény obyvatele z celého kraje i mimo něj.

Umístění arény v centru města je velkou výhodou a je zcela v souladu s trendy moderního plánování a trvale udržitelným rozvojem měst. Vzhledem k tomu je velmi žádoucí dosáhnout maximálního funkčního propojení s okolními ulicemi, parkem a lidmi, kteří primárně nejsou uživateli stadionu, ale třeba u něj bydlí, pracují, studují, či prostě jen procházejí. Takové spojení se nabízí zejména v parteru objektu, který by službami, jako jsou například restaurace, obchody, služby, zázemí pro park, veřejné WC, apod. měl objekt integrovat do veřejného prostoru a života kolem něj.

Nová moderní multifunkční aréna je velkou příležitostí pro zvýšení atraktivity města i kraje a velkou měrou přispěje k rozvoji sportu, kultury i společenského života.

Vedení města Jihlavy dosud nevydalo žádné oficiální vyjádření k nákup poradenských služeb na provozování Horácké multifunkční arény.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů