Pověsti z Vysočiny: O Medlově a čtyřech novoměstských zvonech

Uprostřed hlubokých lesů ve Žďarských vrších nachází se městečko Fryšava. Poblíž ní je veliký rybník jménem Medlov. Na jeho místě stávalo před dávnými časy město stejného jména.

Medlov (rybník) – Wikipedie

V Medlově těžili místní horníci stříbro, bylo ho tolik, že s ním mohli málem dláždit ulice. Medlov bylo díky stříbru velmi bohaté město, měšťané pomalu nevěděli co si s takovým bohatstvím počít. Dokonce ze stříbra ulili čtyři ohromné zvony a zavěsili je na kostelní věž. Marnotratní lidé z Medlova byli lakomí a zlí, bohatství je zkazilo. Za tuto pýchu je potkal spravedlivý trest.

Celé jejich krásné a bohaté město se propadlo do země, s kostelem, zvony a vším tím stříbrem. Na jeho místě zůstala jen velká díra, kterou občané z Fryšavy napustili vodou z blízkého potoka a nový rybník dostal jméno po propadlém městu.

Za několik let, na podzim, když byl rybník vypuštěný vyhnal na jeho břeh pastýř z Fryšavy stádo vepřů. Selata se poklidně pásla u lesa, ale jedno prase se zatoulalo až do prázdného rybníka a tam rylo v blátě.

Pastýř tedy nelenil a sestoupil za pašíkem, aby ho vyhnal zpět nahoru. Když tu náhle, v místě kde prase rylo, spatřil něco lesklého. Odhrabal bahno a poznal okraj zvonu!

Celá Fryšava byla na nohách a do večera vytáhli z bahnitého nánosu čtyři velké stříbrné zvony. Naložili je na vozy a převezli do Nového Města na Moravě a tam zavěsili na kostelní věž. Zvony měli tak krásný hlas, že se o tom povídalo široko daleko.Krásný hlas zvonů se rozléhal široko, daleko a lidé přicházeli ze všech měst a vesnic v okolí, aby si jej poslechli.

I v daleké Jihlavě prý zaslechli zvonění a vydali se tedy do Nového Města. Tam, na radnici, seděli u stolu s Novoměstskými radními a nabízeli jim za zvony nesmírné bohatství, prý na co jsou takovému malém městu čtyři velké, stříbrné zvony a podobně. Novoměstští však nechtěli ani slyšet, odmítali dary, stříbro i zlato, za nic na světě nechtěli dát své zvony. Zajistí jejich městu věhlas široko daleko. Jihlavští tedy odešli s nepořízenou.

Několik dní potom se v Novém Městě konal májový trh, sjeli se lidé z celého okolí, na náměstí byla hlava hlavě. Když, tu náhle, v pravé poledne se ozval křik:

„Hoří!“ Nastal zmatek, na severním konci města stoupal k obloze černý dým. Kupci utíkali z města, místní zas k ohni hasit. Jen co tam doběhli, znova křik.

„Hoří, hoří!“ Tentokrát plameny šlehají z druhého konce města. Je květen, teplo a sucho, dřevěné domy a slaměné střechy jsou v jednom ohni.

Celé Nové Město tenkrát lehlo popelem, včetně kostela. Všechny čtyři zvony se v tom žáru roztavily a stříbro prý tenkrát teklo po celém náměstí. Žháře se najít nepodařilo, ve městě bylo na trzích mnoho lidí, mohl to být kdokoli z nich. Hlavní podezření však padlo na jihlavské, čin jim však nikdy nebyl dokázán.

Roztavené stříbro bylo opatrně, kousek po kousku posbíráno a zvony ulity nové. Jejich hlas však již nebyl tak pěkný a nenesl se do takové dálky jako hlas původních zvonů z Medlova.

O klokoči, který chránil venkovské domy před zlými duchy čtěte více přímo zde. Pověst o Žákově hoře čtěte přímo zde.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů