Právník Rantířova protestuje proti dokumentu Jihlavy v Registru smluv

Tajemník Magistrátu města Jihlavy Evžen Zámek zveřejnil v informačním systém veřejné správy Ministerstva vnitra dokument, podle kterého si Statutární město Jihlava objednává úhradu prohraného soudního sporu u právníka protistrany. Právník Rantířova Petr Šmíd jako zástupce Rantířova ve sporu s Jihlavou se ostře vymezil vůči postupu Kanceláře tajemníka jihlavského Magistrátu při zveřejnění dokumentu.

„Se statutárním městem Jihlava jsem žádnou takovou smlouvu, která byla do registru smluv ze strany statutárního města Jihlava zveřejněna, neuzavřel. Zápis provedený statutárním městem neodpovídá skutečnosti. Musím se proto proti postupu statutárního města důrazně ohradit,“ stojí v dopise právníka Šmída radním města Jihlavy.

V soudním řízení vedeném před Krajským soudem v Brně právník Šmíd zastupoval obec Rantířov proti Magistrátu města Jihlavy. Předmětem sporu byl postup jihlavských úředníků při dodatečném povolování provozu galvanovny a posuzování souladu s územním plánem.

„V této konkrétní právní věci tedy poskytuji právní pomoc subjektu, jehoţ zájmy jsou rozporné se zájmy Magistrátu města Jihlavy. Uzavření smlouvy, kterou v rozporu se skutečností zapsalo statutární město Jihlava do registru smluv, by bylo v rozporu s mými povinnostmi vyplývajícími pro mě ze zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Nepravdivý zápis v registru smluv je tak způsobilý vyvolat dojem o porušení mých zákonných povinností. Protiprávní postup statutárního města Jihlava mě proto přímo poškozuje na mých právech,“ píše právník Šmíd radním města Jihlavy.

Právník Šmíd žádá o neprodlenou nápravu protiprávního stavu a odstranění nepravdivého zápisu z registru smluv., když se Statutárním městem Jihlavou žádnou smlouvu neuzavřel.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů