Při výstavbě cyklostezky mělo dojít k organizačnímu kolapsu Magistrátu

Soud pokračuje v řešení chyb a nedostatků při výstavbě cyklostezky z Jihlavy směrem na sever do průmyslového areálu. Magistrát žaluje stavební firmu Porr o třiadvacet milionů korun za nedodržení milníků výstavby cyklostezky R08.

Stavební firma Porr soud upozornila na nutnost projednávat a schvalovat řádově desítky změn během výstavby anebo dlouhodobé přerušení prací v důsledku zaplavení staveniště vodou z přilehlého rybníku, jehož existenci Magistrát města Jihlavy při projektování díla evidentně naprosto nevzal v potaz.

Při výstavbě se například „našel“ datový kabel společnosti ČD Telematika s jehož přeložením Magistrát města Jihlavy jako investor vůbec nepočítal.

Za této situace ještě stavební firma vycházela městu Jihlava vstříc tím, že pokračovala v provádění některých stavebních prací, i když byla oprávněna provádění díla přerušit až do okamžiku uzavření příslušného dodatku napravujícího vady projektu, respektive upravujícího změny díla v důsledku řešení těchto vad. V opačném případě, pokud by stavební firma využila práva přerušit práce až do okamžiku uzavření příslušného dodatku ke smlouvě, by prodleva s dokončením díla byla podstatně větší.

„Kompetentní osoby vystupující jménem žalobce byly vývojem událostí naprosto zaskočeny, důsledkem čehož byla až nekontaktnost žalobce a jeho neschopnost včas a především konstruktivně reagovat na vývoj situace. Faktický organizační kolaps personálu žalobce donutil žalovanou dokonce k tomu, aby se na žalobce obrátila s písemným apelem na řešení tohoto neuspokojivého stavu týkajícího se jak úřednického personálu Magistrátu, tak i osob pověřených výkonem autorského dozoru a technického dozoru investora,“ sdělila soudu stavební firma Porr.

Pokud se městu Jihlava nepodaří prokázat pochybení na straně stavební firmy, reálně hrozí sankce v podobě ztráty části evropské dotace ve výši přes čtyřiapadesáti milionů korun.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů