Prohlášení zastupitelských klubů ČSSD, KDU-ČSL a Meziříčského fóra k pokračování rekonstrukce Náměstí

  • Vždy jsme prosazovali, že Náměstí je třeba řešit společně s prostorem v bývalého areálu Svitu. Jsou to spojené nádoby, které od sebe nelze oddělit. 
  • Není možné nejdříve koupit umělé kluziště za 1,2 mil. Kč, stánky na trhy, osadit parkovací automaty a pak na to navrhovat Náměstí. Postup musí být přesně naopak. 
  • Parkovací systém na Náměstí nesmí obchodníkům a podnikatelům zvyšovat náklady, spíše naopak – v dnešní době je třeba podnikatelům, kteří vytvářejí pracovní místa, pomáhat a podporovat je. 
  • Změna systému parkování ve středu města nesmí vést k vylidnění Náměstí. Navíc změna parkovacího systému nebyla projednána s podnikateli s provozovnami či sídlem na Náměstí a včas oznámena těmto subjektům.
  • K řešení středu města je třeba přizvat všechny vlastníky pozemků a spolupracovat s nimi. 
  • Vedením města prosazovaná varianta 3 zprůjezdňuje ulici Kostelní, čímž bude ohrožena bezpečnost rodičů a žáků prvního stupně ZŠ Komenského.  
  • V bývalém areálu Svitu je třeba vytvořit plnohodnotné a bezpečné parkování, nikoliv prašnou nezpevněnou plochu. 
  • Pokud by nebyli osloveni k dopracování návrhu všichni tři vybraní soutěžící, znamená to popření principu zadání a pravidel architektonické soutěže.  
  • Principy architektonické soutěže se snaží obejít a porušit stávající vedení v čele se starostou A. Kaminarasem. Tito stejní lidé v minulém období vyvolali referendum za prosazení návrhu č. 1, které stálo město cca 136 000 Kč.
  • Velice si vážíme konstruktivního přístupu zastupitelky Mgr.Ivany Bibrové ve věci respektování výsledků architektonické soutěže.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů