Soud zakázal pokračování daňové kontroly

Firma z Třebíče uspěla u Krajského soudu v Brně s žalobou na provádění finanční kontroly po uplynutí obecné tříleté promlčecí lhůty.

Dle žalobce nelze pochybovat o tom, že vedení daňové kontroly představuje zásah do jeho práv, neboť jej zatěžuje v několika rovinách. Žalobce je z důvodu obezřetnosti nucen vynakládat nemalé finanční prostředky na právní zastoupení a daňové poradenství v souvislosti se zahájením a vedením daňové kontroly. Daňová kontrola zároveň představuje zásah do každodenní podnikatelské činnosti žalobce, neboť zaměstnanci žalobce se při poskytování součinnosti žalovanému při provádění daňové kontroly nemohou věnovat svým běžným pracovním úkolům. Daňová kontrola zároveň narušuje právní jistotu žalobce jakožto daňového subjektu ohledně jeho daňových povinností.

Žalovaný finanční úřad soudu vysvětlil, že v průběhu daňové kontroly daně z příjmů právnických osob za zdaňovací období roku 2013, 2014 a 2015 zjistil skutečnosti nasvědčující tomu, že by žalobci měla být doměřena daň z příjmů právnických osob i za zdaňovací období 2016.

S odkazem na judikaturu Nejvyššího správního soudu pak žalovaný nemohl přistoupit k doměření daně, ale nejprve musel vyzvat žalobce k podání dodatečného daňového přiznání.

Následně s ohledem na očekávaný rozsah dokazování zvolil pro účely správného stanovení daně žalovaný postup k odstranění pochybností, z nějž však dle žalovaného lze plynule přecházet do režimu daňové kontroly v závislosti na průběhu daňového řízení.

Firma kontrolovaná fiančním úřadem dodatečné daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob za předmětné období na základě výzvy nepodala a setrvala na svém tvrzení, že poslední známá daň je stanovena ve správné výši. Dne 2. 6. 2020 vydal žalovaný výzvu k odstranění pochybností. Na tuto výzvu odpověděl žalobce po podání žádosti o prodloužení lhůty pro odpověď na výzvu k odstranění pochybností, které bylo ze strany žalovaného finančního úřadu vyhověno, dne 31. 7. 2020.

Tato odpověď dle finančního úřadu nebyla způsobilá odstranit pochybnosti žalovaného, vyjádřené ve výzvě k odstranění pochybností ze dne 2. 6. 2020. Následně proto žalovaný zahájil v sídle žalobce daňovou kontrolu na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 2016. Kontrolovaná firma tedy právě v zahájení a vedení daňové kontroly za období kalendářního roku 2016 spatřuje nezákonný zásah. Krajský soud se s tímto názorem žalobce ztotožnil.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů