Sousedé Horácké arény předložili i námitku systémové podjatosti

Situace kolem demoličního výměru pro odstranění současného zimního stadionu a výstavby Horácká arény se stále více vyhrocuje. Podle informací Občasníku předložil právní zástupce sousedů Jaroslav Homolka i námitku možné systémové podjatosti.

„Vzhledem k tomu, jak jihlavský stavební úřad v minulosti postupoval, není nyní mezi obyvateli Tyršovi ulice důvěra, že by stavební úřad rozhodoval objektivně. O tom, zda to bylo selhání úřadu nebo se tak snad stalo z jiného důvodu lze jen spekulovat, ale u obyvatel Tyršovi ulice toto selhání vovolalo nedůvěru v objektivní rozhodování magistrátu,“ uvedl právní zástupce sousedů Jaroslav Homolka.

Původní rozhodnutí o odstranění stavby podle právníka Homolky nezahrnulo do podmínek demolice závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Kraje Vysočiny (KHS), ač tak bylo povinno dle zákona učinit. Toto stanovisko chrání zdraví obyvatel, když mimo jiné závazně určuje časy, kdy je možné práce na demolici provádět (dle platného stanoviska KHS každý den včetně nedělí a svátků od 7 do 21 hod.) a stanovuje případná protihluková opaření.
Uvedené závazné stanovisko KHS pak vychází z hlukové studie, která při bourání hlavních částí zimního stadionu nepočítá s použitím strojových kladiv, které jsou největším zdrojem hluku, ač stavební dokumentace s jejich použitím výslovně počítá. Tímto podle nás došlo k závažnému zkreslení výsledků hlukové studie a na to navazujícímu závaznému stanovisku KHS.

Jelikož závazné stanovisko KHS není závazné pro účastníky stavebního řízení, ale toliko je závazné pouze pro stavební úřad, který ho má povinnost přenést do svého konečného rozhodnutí a stanovit pro účastníky podmínky provádění prací, neexistovalo do 31.12.2022 pro žadatele-investora žádné závazné omezení co do času, kdy je možné stavební práce provádět. De facto se mohlo demolovat v režimu 24/7. 
Do rozhodnutí ovšem nebyly převzaty ani další povinnosti chránící zdraví a majetek obyvatel Tyršovy úice, jako např. povinnost zkrápět prašné procesy vodní mlhou atd. Ve skutečnosti totiž v rozhodnutí stavebního úřadu není stavebním úřadem stanovena jediná podmínka chránící zdraví a majetek obyvatel Tyršovy ulice před negativními vlivy stavby.

O námitce systémové podjatosti bude muset rozhodnout nadřízený orgán, který by zřejmě rozhodování o demoličním výměru poslal na jiný úřad, pravděpodobně do jiného většího města na Vysočině s dostatečným aparátem úředníků. Takto už například rozhoduje Město Havlíčkův Brod o výstavbě vysokoškolských kolejí nedaleko jihlavského autobusového nádraží.

Přesunem demoličního řízení mimo Jihlavu by město Jihlava jako investor ztratilo čas, který nyní zoufale potřebuje pro zahájení rekonstrukce.

Videozáznam z mimořádné tiskové konference je přímo zde. O sousedském souboji s hlukem z výstavby čtěte více přímo zde (více zde). O ukázkovém střetu zájmu sousedů na klidném životě a zájmu města na rychlém tempu stavebních prací čtěte více (přímo zde). O problémech města s přípravou demolice zimního stadionu více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů