Spory o vodárnu Hosov mezi Jihlavou a SVAK Jihlavsko pokračují

Kromě sporu o vodárnu Hosov byly spory o vodárenský majetek mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) a Statutárním městem Jihlavou ukončeny dohodou o narovnání v červnu 2020.

Úpravna Hosov byla uvedena do provozu v květnu 1973. Další technologie na úpravu vody byly doplněny při modernizaci za sto sedmdesát milionů korun prováděné v letech 1999 až 2001. Úpravnu provozuje jihlavská divize Vodárenské akciové společnosti VAS a.s. , spoluvlastníkem je Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko vedený krajským radním Romanem Fabešem.

Soubor:Hosov, úpravna vody 01.jpg – Wikipedie

Co se týče úpravny vody Hosov, je nutné uvést, že v průběhu existence SVAK došlo k několika změnám Stanov SVAK, které se zásadním způsobem týkaly režimu majetku úpravny vody Hosov.

 V rámci těchto změn stanov byl specifikován mimo jiné i tzv. nedělitelný majetek, který by jako společný majetek  v případě zániku členství obce zůstal SVAK a nebyl by vydán vystoupivší obci.

Poprvé byla úpravna vody Hosov vymezena jako   tzv. majetek společný či nedělitelný majetek změnou Stanov SVAK ze dne 12. 5. 1998   (viz pol. 199 přílohy k čl. 7.1 zmíněných stanov) a dále pak změnou Stanov SVAK ze dne 11. 12. 2001. 

Zásadní ve věci je, že tyto změny stanov nebyly řádně projednány a schváleny žádným orgánem Statutárního města Jihlava . V tomto případě tak není možno hovořit o platně vytvořené vůli Statutárního města Jihlavy ke změně režimu týkajícího se předmětného majetku.

 Tyto změny stanov lze tak podle Jihlavy považovat za jednání, která jsou v rozporu se smyslem a účelem zákona, a tedy je považovat za neplatné.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů