Svědci vypovídali o „Tabulce rozdělení investic“ členským obcím, podle SVAKu neexistuje

Ve vodárenských sporech mezi Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko (SVAK) a jeho bývalými členskými obcemi se řeší i způsob rozdělování investic SVAKu Jihlavsko.

Krajský úřad Kraje Vysočina vyvodil, že stěžejní důkazy budou tabulky nazvané „Rozdělení investic“, které navrhovatel každoročně zpracovával a rozesílal členským obcím. V těchto tabulkách měly být údaje o výši podílu majetku jednotlivých členských obcí v %, údaje o výši finančních zdrojů, které by členským obcím mohly být navrhovatelem poskytnuty jako dotace
na investiční akce a údaje o případném čerpání těchto finančních zdrojů. Tabulky měly být dle informací krajského úřadu každoročně předkládány členským obcím a zpravidla projednávány na prosincových valných hromadách.

Krajský úřad proto usnesením vyzval Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko, aby tyto tabulky za poslední tři roky před vystoupením městyse Luka nad Jihlavou ze SVAK Jihlavsko doložil, případně sdělil důvod, který předložení těchto listin brání.

Existenci těchto tabulek krom vyvozuje krajský úřad mj. ze „Zápisu z 52. valné hromady dobrovolného svazku měst a obcí „Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO“, která se konala dne 24. června 2014 v Jihlavě, Žižkova 93“, který je založen ve spise, ve kterém tehdejší předseda představenstva RSDr. Jiří Vlach na uvádí, že: „[…] Zpravidla při každém prosincovém jednání valné hromady svazku vědí jednotlivé
členské obce, kolik jejich podíl na nájemném činí a kolik jim přibylo a kolik mohou čerpat. Tato tabulka je udělána až k roku 1994.“ Tyto tabulky (starších ročníků) jsou též založeny ve spise.

Svaz vodovodů a kanalizací Jihlavsko následně krajskému úřadu sdělil, že takové listiny předložit nemůže, neboť jimi nedisponuje. Pokud tyto listiny existují, SVAK Jihlavsko není jejich původcem. Listiny nikdy nebyly
SVAKem Jihlavsko vytvořeny, nebyly schvalovány valnou hromadou ani předsednictvem a ani nebyly podepisovány předsedou navrhovatele.

Na ústním jednání byl vyslechnut svědek Josef Pospíšil, který od roku 1988 do roku 2013 pracoval ve VAS, a. s. a jejich předchůdců, přičemž posledních 5 let na pozici ředitele. Vypověděl, že každá obec měla virtuální účet. Každý rok navrhovatel předkládal jeho výši obcím, kdy se podle hodnoty majetku
v obci vypočítával % podíl obcí. Obce si z nájemného nárokovaly investiční akce, které by chtěly z těchto prostředků pokrýt. Buď obec částku vyčerpala, nebo ji nečerpala. Některá obec měla větší potřebu čerpání, a proto byly použity prostředky z účtu jiné obce, která nečerpala. Čerpající obec tak byla v mínusu. Menší obce ale nebyly stavbou větších obcí poškozeny.
Pokud byl vybudován majetek v obci, přepočítaly se podíly investičních prostředků obcí, současně ale vzrostlo nájemné, takže se finanční podíl obce vypočítával z jiné hodnoty.

Podíl se přepočítával každý rok. Vždy v měsíci září nebo říjnu probíhala příprava rozpočtu a sestavení plánu investic. Každá obec dostala informaci o výši finančních prostředků, které může použít a na základě toho se rozhodla o svém návrhu do plánu investic.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů