Švindl? Brána Jihlavy nemá schválenou účetní uzávěrku

Radní Statutárního města Jihlavy neschválili účetní uzávěrku příspěvkové organizace Brána Jihlavy, která se stará o kulturu v krajské metropoli Vysočiny.

Podle informací Občasníku byly zjištěny následující skutečnosti:

  • Zkreslení výsledku hospodaření doplňkové činnosti organizace v nákladové části o částku -154 843,35 Kč (náklady zaúčtovány v nižší výši, než je skutečný náklad). Jedná se o náklady na platy (-113 116 Kč), odvody na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení (-38 230 Kč) a tvorbu FKSP (-3 497,35 Kč). O stejnou částku jsou zkresleny (navýšeny) náklady hlavní činnosti, kam byly náklady doplňkové činnosti chybně zaúčtovány
  • Zkreslení výsledku hospodaření doplňkové činnosti ve výnosové části o částku  -9 745 Kč (výnosy z prodaného zboží zaúčtovány v nižší výši, než je skutečnost). O stejnou částku jsou zkresleny (navýšeny) výnosy z prodeje zboží v hlavní činnosti, kam byly chybně zaúčtovány
  • Na základě chybného účtování byl nesprávně stanoven základ pro výpočet daně z příjmu právnické osoby za rok 2022, daň z příjmů právnické osoby byla vypočítána a zaúčtována v nesprávné výši.
  • Výše uvedené skutečnosti ovlivnily výši zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace o částku rovnající se chybě při výpočtu daně z příjmu právnické osoby .
  • Dokladová inventarizace proběhla až po uzavření účetních knih roku 2022, rozdíly v inventarizaci nemohly být v uzavřeném účetním období vypořádány, ovlivnily tak účetnictví roku 2022.

Primátor Jihlavy Petr Ryška vysvětlil důvody neschválení účetní uzávěrky Brány Jihlavy na tiskové konferenci.

Ředitelem Brány Jihlavy se stal v době éře primátorky Karolíny Koubové Jakub Deml, který byl i náhradníkem na post zastupitele města za uskupení Fórum Jihlava vedené lídryní Karolínou Koubovou. Jeho hlavním politickým cílem bylo nastavit koncepční rozvoj města, především v oblasti urbanismu, vzdělávání, kultury a cestovního ruchu.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů