Těchobuz zvýší daňovou výtěžnost nákupem zámku

Zámek Těchobuz prodá Kraj Vysočina obci za tři miliony korun v deseti ročních splátkách po třech stech tisících korun. Obec Těchobuz si podala žádost o bezplatný převod zámku v majetku Kraje Vysočina už v roce 2014, kdy v Těchobuzi končil ústav sociální péče. S ukončením činnosti ústavu sociální péče klesl počet obyvatel obce na polovinu.

Objekt zámku Těchobuz byl nabízen k odprodeji nejprve za dvanáct milionů Kč, ve druhém kole jedenáct milionů Kč a ve třetím kole v roce 2019 za 8,6 milionů korun. V letech 1823–1848 na zámku pobýval český osvícenec italského původu profesor a kněz Bernardo Bolzano, v době, když nesměl působit na Karlově univerzitě.

Obec Těchobuz zamýšlí přestavět objekt zámku na byty pro seniory, kteří by zvýšili počet obyvatel obce a tím i daňovou výtěžnost ze státního rozpočtu.

Nákupem zámku se Těchobuz snaží eliminovat hned několik rizik pro budoucnost obce:

  • obec považuje za potřebné eliminovat riziko, že areál zámku s přilehlými pozemky bude nepřístupný veřejnosti, uzavřený, vyhrazený pouze pro privátní užívání potenciálním novým
    Vlastníkem,
  • obec považuje za potřebné vyloučit riziko využívání nemovitostípro účely, které by pro občany obce mohly být obtěžující nebo stresující,
  • po ukončení provozu pobytového zařízení sociálních služeb v předmětných nemovitostech a přesunu klientů mimo územní obvod obce se razantně snížil počet obyvatel obce i pracovních
    příležitostí a tím došlo k podstatnému snížení daňových příjmů obce z podílu na sdílených daních.

Obec Těchobuz má zájem udržet zámecký park otevřený veřejnosti, přes zámecký park je přístupný rybník Loudal, veřejný rybářský revír Českého rybářského svazu. Bezpečnostní a manipulační objekt rybníka je přístupný výhradně po pozemcích parku.

V zámeckém parku stávala do devatenáctého století významná sklárna.
Z hutě vzešel sklářský rod Kavalírů, zakladatel sklárny Kavalier na Sázavě František Kavalír (1796–1853). Po uzavření sklárny Chotěbuz si František Kavalír roku 1830 pronajal sklářské huť v Ostředku, kde vyráběl laboratorní a technické sklo. Kavalírovi se dařilo a tak 5. 6. 1837 otevřel u mlýna „Na Kácku“ u městečka Sázavy vlastní skelnou huť (Svatoprokopská huť).

Při prodeji si Kraj Vysočina stanovil výslovnou podmínku, že objekt zámku Těchobuz nemůže být užíván pro pobytové služby sociální péče (domov pro seniory, domov se zvláštním režimem, domov pro osoby se zdravotním postižením, chráněné bydlení, týdenní stacionář, odlehčovací služba pobytového charakteru a sociální služby poskytované ve zdravotnických zařízeních ústavní péče).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů