Úředníci Magistrátu mají obavy z pokračování projektu „Housing First“

Dalších šest bytů by mělo vyčlenit město Jihlava na pokračování projektu „Housing First“. O pokračování projektu na dalších pět let by měli rozhodnout zastupitelé města na červnovém jednání.

“ Testování konceptu Housing First v Jihlavě ukázal, že může mít tato práce vhodné výsledky. Také však ukázal, že tento typ projektů není efektivní realizovat prostřednictvím úřadu. Právní, personální a organizační nastavení úřadu se nehodí pro styl práce a projekty, které jsou stavěné a vhodné pro neziskové organizace. Doporučuji proto hledat realizátory projektu mezi organizacemi, které jsou k takové práci zřízené,“ sdělil zastupitelům tajemník radnice Evžen Zámek.

Sociální odbor Magistrátu se obává nízká motivace zaměstnanců Magistrátu ke spolupráci na projektu, malý podíl na rozhodovacím procesu a následně vysoké fluktuace zaměstnanců.

Majetkový odbor Magistrátu považuje za Je nezbytné zmínit i fakt, že od samotného zahájení projektu se potýkal s problémy v personálním obsazení pozice pracovníka Jednotného kontaktního místa pro bydlení (JKM) a samotným fungováním JKM, kdy pracovníci Magistrátu museli velmi často zajišťovat zastupování. Valná většina klientů JKM navíc požaduje poskytnutí sociálního bytu, což naráží na mantinely počtu sociálních bytů města a tedy možnosti města Jihlavy. Řada zástupců této cílové skupiny tak ztrácí zájem vůbec s pracovníkem JKM dále jednat.

Předložený nový projekt uvažuje rozšíření JKM na tři pracovní místa včetně zřízení pozice sociálního realitního makléře, který bude vyhledávat a řešit pronajímání bytů v soukromém sektoru. Je otázkou, jak budou nastaveny garance pro soukromé pronajímatele (úhrada kauce, úhrada škody, nehrazení nájemného nájemcem). Tento projekt i po ukončení generuje finanční nároky na město, a to nejen co se týče personálního zajištění ze strany magistrátu. Úředníci majetkového odboru se přiklání k názoru, že daleko efektivněji a flexibilněji (i s ohledem na podmínky projektu a výši finanční spoluúčasti) by bylo, aby tuto činnost zajišťovala nezisková organizace, která může získat dotace.

Ekonomický odbor Magistrátu upozorňuje zastupitele na neuspokojivou situaci na trhu energií a pohonných hmot (razantní navyšování cen energií, které má významný ekonomický dopad i na hospodaření příspěvkových organizací a obchodních společností města, přičemž z jejich strany je avizována potřeba pomoci městem), náklady spojených s přijetím uprchlíků z Ukrajiny před válečným konfliktem, plánovaným začátkem výstavby Horácké multifunkční arény, navyšováním cen stavebních akcí apod. a nutnost zajistit, aby město disponovalo dostatkem rezervních finančních zdrojů, což se i vzhledem k objemu nových fakultativních výdajů, zařazených do rozpočtu v průběhu prvního pololetí, nedaří. Projekt se za současné situace ekonomické situace jeví jako zbytný výdaj, efektivita vynakládaných prostředků je v tomto případě malá, protože projekt je zaměřen pouze pro úzkou skupinu lidí. Ekonomický odbor doporučuje předkládaný návrh neschválit.

Odbor rozvoje města zajistí případnou administraci projektu. S ohledem na limitovaný objem disponibilních finančních prostředků statutárního města Jihlava a dále plánovaný rozsah projektu radí zastupitelům zvážit efektivitu takto vynaložených veřejných výdajů.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů