V Lukách nad Jihlavou pokračuje spor o délku obecní kanalizace

Boj o provozování kanalizace v Lukách nad Jihlavou mezi Vodárenskou a.s. a obecním provozovatelem VAK Loucko pokračuje sporem o délku provozované kanalizace, na kterou vydal Krajský úřad Kraje Vysočina povolení k provozování. Nesoulad celkové délky ve vydaných povoleních provozování je necelých sedm set metrů.

Časový rozdíl vydání obou rozhodnutí Ministerstva zemědělství činí asi dva měsíce, během kterých nedošlo k vybudování nových kanalizací či převodu vlastnictví k části již zbudovaných kanalizací. Z obsahu správního spisu vyplývá, že Ministerstvo zemědělství a krajský úřad při posouzení, k jakým kanalizacím je o povolení žádáno, vycházeli výhradně z údajů z ústřední evidence a tvrzení žadatele v žádosti.

Správní spis neobsahuje jediný kolaudační souhlas nebo kolaudační rozhodnutí, které by žadatel v rámci řízení o žádosti předložil k prokázání tvrzeného vlastnictví a délek kanalizací městysem. Krajský soud tak dospěl ke správnému závěru o nepřezkoumatelnosti rozhodnutí Ministerstva zemědělství.

Vodohospodářský majetek městys jako řádný vlastník rozšiřuje, zvelebuje a neudržovaný majetek vydaný Svazem vodovodů a kanalizací (SVAK) rekonstruuje a za vysokých nákladů opravuje.

Městys Luka nad Jihlavou se od roku 2015 samostatně stará o vodárenský majetek obce. Celková částka investic činí 28 168 786,05 Kč, přičemž do konce roku 2020 bylo proinvestováno dalších asi deset milionů korun.

Ze smluv o poskytnutí dotací plynou pro vlastníka majetku závazky, které by nemohl dodržet, pokud by měla být akceptována rozhodnutí Krajského soudu v Brně. Postupem Krajského soudu v Brně je udržován stav, kdy městys do svého majetku investuje značné finanční prostředky, je mu však znemožněno vlastní majetek provozovat.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů