Věřitelé vyzvali Čajánka ke spolupráci v insolvenci JHMD

Řešení budoucnosti úzkokolejné dráhy z Jindřichova Hradce do jihočeské Nové Bystřice a Obrataně na Vysočině nabírá na intenzitě. Státní zástupkyně podpořila návrh insolvenční správkyně na úplné omezení dispozičních práv Jindřichohradeckých místních drah.

„Chování dlužníka zakládá důvodné pochybnosti o odpovědném nakládání s majetkovou podstatou a důvodné obavy o možném poškození věřitelů a ohrožení účelu insolvenčního řízení,“ sdělila soudu státní zástupkyně Michaela Hojdrová.

Jindřichohradecké místní dráhy například stále nepředkládají insolvenční správkyni jí žádaný přehled očekávaných příjmů a plánovaných výdajů, který by měl na příjmové straně zohledňovat zůstatky na bankovních účtech dlužníka, zůstatky v hotovostní pokladně, stávající i budoucí pohledávky dlužníka, a veškeré plánované výdaje.

Ke stavům na bankovních účtech dlužníka se dlužník vyjadřuje tak, že zůstatky na účtech vedených u Komerční banky, a.s. a UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. nezná, protože mu v tom brání technické důvody, pokud jde o bankovní účty vedené u ČSOB a.s., dlužník uvádí a dokládá, že banka omezila dispozici s prostředky na bankovních účtech, přesto se zůstatky ve výši několika desítek tisíc korun dlužník disponovat může. ČSOB a.s. k tomu uvádí, že by neměl být problém s dispozicí s prostředky na účtech vedených u ČSOB a.s., je však třeba, aby se dlužník dostavil na pobočku této banky.

Podle insolvenční správkyně z jednání dlužníka vyplývá, že buď nesleduje a/či nevyhodnocuje data o hospodaření obchodního závodu s vědomím prohlubující se ztráty hospodaření, jakož i data o schopnosti dlužníka uspokojovat pohledávky spojené s provozem obchodního závodu (pohledávky za majetkovou podstatou a pohledávky jim na roveň postavené), anebo tato data „pouze“ nepředkládá insolvenční správkyni.

Prozatímní věřitelský výbor projednal situaci na řádném jednání za účasi insolvenční správkyně a zástupců Jindřichohradeckých místních drah Ing. Boris Čajánek (předseda správní rady), Ing. Vladimír Zachoval (člen správní rady)

Vzhledem ke skutečnosti, že může docházet ke snižování hodnoty majetkové podstaty, zejména s přihlédnutím k současné situaci, kdy nečinnost či neochota navzájem spolupracovat dle Usnesení může vést k blokaci některých rozhodnutí, Prozatímní věřitelský výbor vyzval všechny strany zúčastněné v insolvenčním řízení v poskytování maximální součinnosti, aby insolvenční soud mohl co nejdříve rozhodnout o způsobu řešení úpadku Dlužníka a mohl svolat přezkumné jednání a první schůzi věřitelů v co nejbližším termínu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů