(VIDEO) Indicie ombudsmana o špatném zacházení s dětmi jsou závažné, prohlásil hejtman Schrek

Radní kraje Vysočina dostali zprávu Veřejného ochránce práv (ombudsman) o špatném zacházení s dětmi v Dětském domově Hrotovice.

Veřejný ochránce práv zjistil v Hrotovicích užívání metody „Barvy života“, využívané k diagnosticko-intervenčnímu systému barvově slovními asociacemi. Podle názoru ombudsmana, by měl základ psychologické péče zvláště u tak zranitelné skupiny, jako jsou děti v dětském domově, spočívat především v odborně nerozporovaných a ověřených metodách, aplikovaných osobou s náležitým vzděláním.

Ombudsman poukázal na negativní stanoviska Unie psychologických asociací ČR a doporučení expertní skupiny MŠMT pro oblast kvalifikovaného používání spolehlivých psychodiagnostických nástrojů ve školském poradenství.

Dětský domov Hrotovice pokračoval v používání problematické metody i přes ujištění dané ombudsmanovi už v roce 2013, že od použití metody „Barvy života“ upustí.

Hejtman kraje Vysočina Vítězslav Schrek se vyhnul se možnosti vyjádřit ředitelce Dětského domova Hrotovice osobní důvěru, naopak označil indicie zjištěné Veřejným ochránce práv za závažné.

Ombudsman zjistil, že pobyt dětí v zařízení je svázán velkým množstvím psaných i nepsaných pravidel. Na každodenním fungování Dětského domova Hrotovice je zřetelná přílišná režimovost programu, kdy organizační a provozní záležitosti převažují nad individuálními potřebami umístěných dětí.

Negativně hodnotil ombudsman výrazný nepoměr mezi organizovanými řízenými činnostmi a volným časem dětí. Přemíra organizace a zasahování do způsobů, jakým děti v Dětském domově tráví čas, se negativně projevuje na jejich samostatnosti. Zařízení svým přístupem děti dostatečně nepřipravuje na přechod do samostatného života, jeho činnost je podle ombudsmana z tohoto hlediska spíše kontraproduktivní.

Velmi závažným zjištěním ombudsmana jsou snahy zařízení o zasahování do autonomie umístěných dětí a omezování způsobů, kterými děti vyjadřují svou identitu. Veřejný ochránce práv kritizuje existenci nepsaných
pravidel zařízení, která se týkají vzhledu dětí a jejich stylu oblékání. Stejně kritický postoj zastává ombudsman také k pravidlům upravujícím vzhled dětských pokojů a možnosti dětí jej upravit podle svých představ.

V praxi Dětského domova Hrotovice shledal také závažné nedostatky ve vztahu k soukromí umístěných dětí. Povinnost dětí telefonovat ze společného telefonu v doslechu personálu považuje veřejný ochránce práv za naprosto nepřijatelnou. Negativně se ombudsman vyjádřil i k nerespektování soukromí dětí při vstupu do jejich pokojů.

Kritika ombudsmana také směřuje na výrazně restriktivní přístup Dětského domova Hrotovice k dětem, který se projevuje existencí hned několika bodových hodnotících systémů. Tyto systémy se navíc vzájemně překrývají,
a v praxi tak velmi často dochází ke kumulaci trestů, kdy je dítě za jedno provinění sankcionováno více způsoby a formami. Dětem jsou navíc udělována nezákonná opatření ve výchově, neboť jimi zařízení dětem ukládá činnosti, které nejsou uvedeny v příslušných právních předpisech.

V neposlední řadě se pak ombudsman pozastavil nad negativními vztahy, které panují mezi umístěnými dětmi a některými členy personálu. Kritizoval také praxi, kdy Dětský domov Hrotovice po dětech vyžaduje podepsat potvrzení o přijetí daru, jehož obsahem je i vyčíslení částky,
za kterou zařízení dar pořídilo.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů