(VIDEO) Kraj Vysočina pošle do Jemnice peníze na lepší hasičskou stanici

Zvládání rizikových situací přírodních katastrof a havárií zemědělských situací v mikroregionu Jemnice vyžaduje výstavbu modernější hasičské stanice. Počet hasičů na směně se zvýší o třetinu.

O příspěvku Kraje Vysočina ve výši milionu korun informoval hejtman Vítězslav Schrek.

V roce 2022 se za významné účasti a pochopení situace ze strany města Jemnice podařil bezúplatný převod pozemku o výměře 10 213 m2 pro plánovanou výstavbu stanice. Nyní řeší HZS pro tuto stanici projektovou dokumentaci. Předpokládaná cena této dokumentace je 3 mil. Kč (územního rozhodnutí, dokumentace ke stavebnímu povolení, k provedení stavby).

HZS proto vyslovil žádost o projednání potencionálního sdružení finančních prostředků orgánů samosprávy – Jemnického mikroregionu, Města Jemnice a Kraje Vysočina, které by byly využity k veřejné soutěži na Projektovou dokumentaci – výstavba požární stanice Jemnice.

Optimálním řešením se jeví sdružení finančních prostředků u Jemnického mikroregionu, který zajistí zadání veřejné zakázky na projektovou dokumentaci na stavbu stanice. Vysoutěženou dokumentaci pak předá HZS Kraje Vysočina.

V zásahovém obvodu stanice se nachází řada rizik, které představují možné ohrožení obyvatelstva. Hrozí zde přirozené povodně od protékajících vodních toků, nachází se zde objekty s velkou koncentrací osob, velkochovy zvířat apod. To vše představuje rizikové faktory pro vznik mimořádných a krizových situací.

Ve střednědobém výhledu plánuje HZS Kraje Vysočina na území města Jemnice dislokaci speciální techniky na zvládání rozsáhlých mimořádných událostí. HZS chce efektivně reagovat na úniky chemických látek při průmyslových haváriích, eliminovat riziko pro obyvatele v rozvíjející se průmyslové zóně. Pro techniku je nutné vybudovat odpovídající zázemí, proto HZS současně plánuje výstavbu nové hasičské stanice.


Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů