VÍME PRVNÍ: Jihlava má nový systém prioritizace přidělování obecních bytů

Statutární město Jihlava má nový systín prioritizace jako podkladu pro vyhodnocování žádostí a přidělování bytů podporovaného bydlení (sociálních bytů) ve vlastnictví statutárního města Jihlavy.

Kapacity obecního bydlení v krajském městě jsou omezené, proto se Magistrát s pomocí různých nástrojů snaží efektivně zmenšovat okruh osob, pro něž nakonec sociální byt města bude prioritní možností bydlení. Z těchto osob je nutné vybrat, komu byt bude přidělen dříve a kdo bude muset počkat.

domek

Takovému procesu říkáme prioritizace a jejím základním kritériem je míra zranitelnosti (zdravotní stav, věk, ohrožení násilím, ohrožení výchovy dětí apod.)Od minulého roku funguje na majetkovém odboru Jednotné místo pro bydlení Jihlava v rámci projektu podporovaného dotací z Operačního programu Zaměstnanost. Náplní tohoto projektu je podpora a koordinace podpory domácností v přístupu k adekvátnímu bydlení, ukončování stavu bytové nouze a prevence ztráty bydlení. Poskytování podpory ohroženým domácnostem ve formě poradenství, depistáže a síťování na dostupné služby podpory.

Cílem je vytvoření efektivního systému prevence ztráty bydlení založeného na rychlé identifikaci ohrožených domácností a bezprostředním poskytnutí efektivní podpory, čímž budou vytvořeny podmínky vedoucí k poklesu bezdomovectví a řešení bytové nouze na území statutárního města Jihlavy a bude nastaven dlouhodobě udržitelný systém pro ukončování bezdomovectví ve městě

. Realizace projektu má umožnit statutárnímu městu Jihlava získat přesná a pravidelně aktualizovaná data o počtu domácností v bytové nouzi na jeho území, povaze bytové nouze těchto domácností, řešení jednotlivých případů bytové nouze a nárocích na systém ukončování bezdomovectví.

Pracovník Jednotného místa pro bydlení zajišťuje průběžně aktualizovanou evidenci osob v bytové nouzi a pro tyto účely byl vytvořen systém prioritizace domácností v bytové nouzi pro přidělování bytů ve vlastnictví města.

Prioritizace momentálně posuzuje čtyři základní oblasti:
délku a závažnost bytové nouze, dle ETHOS
rodinnou situaci – počet dětí a jejich věk do 10 let
potřebnost komplexní podpory sociální práce (kombinace rizik): odloučení dítěte od rodiny, samoživitelé, těhotenství, násilí, opuštění dlouhodobějšího pobytu v instituci, vysoký věk žadatele (nad 65 let)
zdravotní stav všech členů domácnosti (invalidita a její stupeň, průkaz osoby se zdravotním postižením, stupeň příspěvku na péči, případně vyjádření obvodního lékaře či sociálního pracovníka, který s osobou dlouhodobě pracuje)

Na základě předložených kritérií prioritizace (bodový systém) jsou posuzovány osoby nacházející se v bytové nouzi. Jednotné místo pro bydlení vede, jak je uvedeno výše, evidenci těchto osob a podle kritérií prioritizace bodově tyto osoby ohodnotí.

Postup přidělení bytů podporovaného bydlení bude dále rozpracován, po schválení prioritizace, v manuálu, který bude radě města předložen ke schválení. Následně připraví majetkový odbor Magistrátu změnu příslušného mechanismu hospodaření s byty s ohledem na uvedené skutečnosti.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů