VÍME PRVNÍ: Jihlava připravuje omezení vánočního programu

Radní města Jihlavy uložili úředníkům Magistrátu připravit úpravu
adventního programu 2020 na jihlavském náměstí od pondělí 14.12.2020 v návaznosti na epidemiologickou situaci. Původní návrh předpokládal kulturní program na náměstí už od bronzové neděle. Návrh byl koncipován za předpokladu, že v době adventu nebudou platit žádná, případně jen mírná, mimořádná opatření k ochraně obyvatelstva.

Vzhledem k současnému vývoji, kdy se hovoří o výrazném omezení sociálního kontaktu, však nelze predikovat, jaká opatření budou platit v období adventu, a není možné spoléhat pouze na to, že se situace uklidní. Současný stav a opatření nějakému výraznému uklidnění nenapovídají.

Příprava adventu je náročná nejen na lidský potenciál, ale také finančně a vzhledem k nastaveným pravidlům 3E, kdy jsme vázáni postupovat hospodárně, účelně a efektivně není možné ignorovat možný negativní vývoj covidové pandemie.

Stávající opatření směřují k tomu, že konání hromadných, v našem případě
veřejných akcí je třeba regulovat tak, aby se v maximální možné míře dosáhlo prevence přenosu a dalšího šíření, a to při zohlednění společenských a ekonomických dopadů takové regulace. Jedním z nejúčinnějších preventivních opatření je tzv. „sociál distancing“, tedy zachování rozestupu mezi osobami. Z tohoto důvodu se přistupuje k požadavkům na oddělené sektory v rámci prostoru, kde se
akce koná, a bezpečné odstupy mezi účinkujícími a diváky.

Zároveň se zavádí organizační opatření, aby nedocházelo k nežádoucímu shlukování osob na jednom místě ve stejný čas, z tohoto důvodu navrhujeme zcela vyloučit doprovodný program a akce, které by mohly být hojně navštěvované /slavnostní rozsvícení vánočního stromu, novoroční videomapping/. Důvodem je to, že u akcí s takto vysokou účastí
osob, jakou nepochybně jihlavský advent je, kromě samotného faktu shromáždění velkého počtu osob na jednom místě a tím pádem možného rozsáhlejšího přenosu, existuje také předpoklad, že návštěvníci mohou být z různých regionů a zvyšuje se tak pravděpodobnost přenosu a dalšího šíření nákazy daleko za hranice místa konání akce. V tuto chvíli však platí zákaz pořádání akcí v počtu vyšším než dvacet osob ve vnějších prostorech a např. poutě a podobné tradiční akce jsou zakázány úplně.

Varianta první je úplné zrušení jihlavského adventu, tedy kluziště, jarmarku a samozřejmě i doprovodného programu, zůstalo by pouze rozsvícení vánočního stromu, uskutečnila by se instalace betlému a Ježíškovy pošty a samozřejmě i výzdoba jihlavských ulic. Stejně tak by bylo zrušeno fyzické /promítání/ novoročního videomappingu a přípitek „svařákem“. Z videomappingu by Magistrát v letošním roce zaplatili pouze jeho výrobu, protože v rozpočtu roku 2020 už má schválené prostředky a vzhledem k faktu, že se jedná o zpracování dramaturgie a software a
lze jej vyrobit tzv. „do šuplíku“ a následně použít na kterékoli jiné akci města „v lepších časech“.

Varianta druhá počítá s úplnou absencí, tedy zrušením kulturního a
doprovodného programu, zůstalo by pouze rozsvícení vánočního stromu, instalace betlému a Ježíškovy pošty a také výzdoba jihlavských ulic. Dále pak i zrušení fyzického /promítání/ novoročního videomapingu a přípitku „svařákem“.

Adventní akce by tak byla složena ze dvou základních částí:
– kluziště,
– jarmark,

Kluziště – schválena smlouva s HC Dukla Jihlava, s.r.o. na zajištění dodávky kluziště a s ním související údržby. Technologie kluziště stejná jako v roce 2019, tedy přírodní led. Provoz kluziště by i nadále zajišťoval spolek HC Dukla mládež. Vstup na kluziště opatřený turniketem, aby bylo možné regulovat počet bruslících. Zahájení provozu kluziště je přibližně plánováno na středu 25. listopadu 2020 a ukončení na neděli 7. února 2021. Bruslení na kluzišti by bylo opět zdarma, bude zajištěno
broušení a půjčování bruslí.

Jarmark – v letošním roce by tak zůstala část původního návrhu, kluziště se všemi funkcemi a kolem stojící jarmark. V současné době má Magistrát přihlášených 34 trhovců, kteří mají zájem o pronájem stánku po celou dobu trvání jarmarku, tedy od 29. 11. 2020 do 22. 12. 2020. Plus 3 gastro stánky. Dalších 27 přihlášených prodejců projevilo zájem zúčastnit se jen v některé dny v daném období. Převážně se jedná o prodejce občerstvení, dále pak vánočního zboží a dekorací. Většina prodejců
by si ráda pronajala dřevěné stánky od Služeb města Jihlavy, ostatní mají vlastní dřevěné stánky a byli požádáni o dodání fotodokumentace. Počet přijatých prodejců se následně bude odvíjet od hygienické situace a prostoru na náměstí, který bude jarmarku věnován. Uvažuje se i o snížení nájmu za stánky na úroveň loňské cenové hladiny. Od vánočních svátků do doby ukončení fungování kluziště by se na náměstí prodávalo pouze občerstvení (pravděpodobně od 23. 12. 2020 do 7. 2. 2021).
Prodejní dřevěné stánky opět budou půdorysně stavěny do kruhu tak, aby vejít a opustit tento prostor bylo možné 3 vstupními branami a jedním vjezdem pro složky IZS. V rámci adventní vesničky bude umístěný slámový betlém.

O miliónovém stornopoplatku za vánoční kluziště na náměstí čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů