VÍME PRVNÍ: Jihlava prověřovala tajné kartelové dohody při sečení trávy

Kancelář tajemníka jihlavského Magistrátu Evžena Zámka připravovala „textaci k možnému bid riggingu v oblasti sečení trávy“. Anglický výraz „bid rigging“ znamená tajné kartelové dohody uzavírané mezi účastníky výběrových řízení v úmyslu ovlivnit výsledek výběrového řízení ve prospěch dosažení předem dohodnutého cíle.

Podstatou těchto zakázaných dohod je, že se podniky (soutěžitelé), u kterých se jinak předpokládá, že si budou konkurovat, tajně dohodnou a zvýší ceny či sníží kvalitu zboží nebo služeb pro kupující, kteří si přejí získat zboží nebo služby prostřednictvím výběrového řízení.

Bid rigging je často spojen s dalšími delikty, zejména korupcí, běžně bývá dobře a dlouhodobě organizovaný a navenek se může jevit jako férový konkurenční boj.

Odhalovat a předcházet takovým praktikám je v zájmu každého veřejného zadavatele, neboť tak šetří veřejné prostředky; ušetřené prostředky p.ak mohou být použity na uspokojení více či kvalitnějších veřejných služeb.

Město Jihlava muselo v letošním roce přistoupit ke změně v dodávkách sekání trávy na veřejných prostranstvích. Důvodem je zákon o zadávání veřejných zakázek. Původně mělo město uzavřenou smlouvu, na základě které již od roku 2005 veškerou péči o zeleň ve městě vykonávala Správa městských lesů Jihlava, s. r. o. Během té doby se však šestnácti dodatky předmět i rozsah smlouvy změnil a blížil se k hranici zákona. Město proto muselo dodavatele sečení znovu soutěžit, a to rozděleně – zvlášť sečení a zvlášť všechny ostatní práce v zeleni.

„Chtěli jsme dát šanci více dodavatelům, a tak jsme se rozhodli pro dynamický nákupní systém. Do toho se přihlásilo 13 firem, které tím daly signál, že mají zájem o sečení v Jihlavě. Bohužel když pak jednotlivé seče začali pracovníci odboru životního prostředí zadávat, firmy už se do zakázek nehlásily, a z 23 oblastí tak byla v 16 přihlášena pouze jedna, která navíc vyhrála další čtyři oblasti, druhá firma vyhrála dvě oblasti a třetí pouze jednu,“ vysvětlovala problémy města počátkem léta vedoucí odboru životního prostředí Katarína Ruschková s tím, že vítěz logicky nezvládl zakázky splnit včas, za což bude dle smlouvy sankciován.

„Protože jsme ale chtěli znát důvod, proč se dodavatelé do zakázek nepřihlásili, ač svým přihlášením do mateřské zakázky dali signál, že o tento způsob zadávání mají zájem, sešli jsme se s nimi na předběžných tržních konzultacích, kde nám své důvody sdělili. My jsme pak na základě svých dosavadních poznatků i na základě jejich připomínek upravili všeobecné obchodní podmínky a do aktuálně vypisovaných druhých sečí se již dodavatelů hlásí více, tato situace už by se tedy neměla opakovat,“ doplnila Ruschková.

Tiskový mluvčí jihlavského Magistrátu Radovan Daněk vytvrvale ignoruje dotaz na činnost městských úředníků kolem „přípravy textace možného bid riggingu“, který provádělo oddělení veřejných zakázek kanceláře tajemníka jihlavského Magistrátu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů