VÍME PRVNÍ: Kraj Vysočina škrtá dopravu klientů do denních stacionářů

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby.

Kraj Vysočina hradil ze zvláštního dotačního programu dopravu klientů do denních stacionářů. Letos byl dotační program ponížen ze dvou na jeden a půl milionu korun. Sedmnáct denních stacionářů požádalo Kraj Vysočina téměř o tři miliony korun na dopravu klientů do denních stacionářů. Dotace je určena s maximální podporou 1 500 Kč na jednoho klienta měsíčně. Oproti loňskému roku byl snížen celkový objemu finančních prostředků programu z původních 2 mil. Kč na 1,5 mil. Kč.

Z finančních prostředků krajské dotace lze financovat zejména osobní náklady řidiče, náklady na PHM, opravy, pojištění a další náklady spojené s provozem vozidel apod.

Klienti denních stacionářů obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných, či podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne. Jejich situace jim zpravidla nedovoluje, aby pracovali a zároveň nejsou schopni trávit čas sami, bez pomoci další osoby.

Blízcí, se kterými bydlí, se o ně chtějí starat, ale aby nemuseli celý svůj soukromý i pracovní život podřídit péči o něj, je zde zřízena tato služba. Umožňuje lidem, kteří jsou závislí na pomoci druhých, žít v jejich přirozeném prostředí a zároveň jejich pečovatelům nadále chodit do práce, či se věnovat jiným aktivitám.

Bez krajské dotace na dopravu klientů nastanou v denních stacionářích i problémy s čerpáním státních dotací, které lze poskytnout pouze na klienty kteří se dopraví do denního stacionáře.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů