VÍME PRVNÍ: Východní varianta obchvatu Žďáru nad Sázavou je zákonem neprůchozí

Město Žďár nad Sázavou už má k dispozici výsledky vyhledávací studie východní části města. Východní varianta je neprůchozí z důvodů kolize se zájmy ochrany přírody. Západní varianta ale znamená likvidaci zahrádkářské kolonie v místní části Stalingrad (více zde).

Dle stanoviska Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky, Správy CHKO Žďárské vrchy bude, ve srovnání se západní variantou z aktuálního územního plánu, východní varianta obchvatu znamenat nesrovnatelně větší zásah do životního prostředí a podoby krajiny. AOPK ČR dále konstatuje, že realizace východní varianty by v některých úsecích byla v přímém rozporu se zákazy uvedenými v zákoně a nedoporučuje její další rozpracování.

Jako problémové se dle očekávání ukázalo dotčení CHKO Žďárské vrchy včetně zásahu do její I. zóny v oblasti potoka Staviště.

Východní větev obchvatu prochází II. zónou v údolí Stržského potoka, které bezprostředně souvisí s evropsky významnou lokalitou Louky u Černého lesa (soustava Natura 2000, zároveň maloplošné zvláště chráněné území – přírodní památka a lokalita mokřadů národního významu) situovanou nad Konventským rybníkem.

Obchvat prochází také OP Zelené hory, kde se vzhledem k zápisu poutního kostela sv. Jana Nepomuckého na seznam kulturního dědictví UNESCO sleduje krajinný ráz a pohledové horizonty a kde jsou dle vyjádření NPÚ vyloučeny vizuálně rušivé prvky pozměňující krajinu. I západní varianta obchvatu města z platného územního plánu prochází tímto ochranným pásmem.

Vzhledem k odhadu nákladů východní varianty obchvatu města, který vychází na zhruba 1,6 mld. Kč bez DPH pro samostatnou východní větev (a případně 2,3 mld. Kč bez DPH pro kombinaci východní + zkrácená jižní větev), se jeví východní obchvat města jako finančně přibližně srovnatelný se západní variantou. Vzhledem k tomu, že nejsou stanoveny finanční náklady západního obchvatu v odpovídajícím čase a rozpracovanosti projektu, nelze finanční stránku těchto dvou protichůdných záměrů jednoznačně porovnat.Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů