Obchvat Žďáru nad Sázavou počítá se záborem zahrádek Stalingradu

Kraj Vysočina vydal Ředitelství silnic a dálnic závazné stanovisko pro projektování severozápadního a jihozápadního obchvatu. Ze stanoviska vyplývá, že se počítá se zásahem do zahrádkářské kolonie Stalingrad.

Zahrádkáři se obávají úplné likvidace zahrádkářské osady Stalingrad a požadují omezit zásah na maximálně třetinu až čtvrtinu zahrádek na Stalingradě. Hlavní zahrádkářská osada Žďáru nad Sázavou má devět hektarů zemědělské půdy. Je zde rozparcelováno více než tři sta zahrádek, na něž chodí včetně rodinných příslušníků nejméně tisíc obyvatel města. Obchvat se dotýká i dalších zahrádkových osad. Zahrádkářské osady jsou zcela unikátní přírodní prostor, na kterém probíhá přirozené neprůmyslové hospodaření. Současný stávající stav této lokality umožňuje
dokonce život a výskyt zákonem chráněných živočichů – ještěrky zelené, slepýšů, různých druhů čmeláků, samotářských včel, motýlů – dokonce i otakárka fenyklového.

Začátek přeložky je přibližně 500 m před křižovatkou silnic I/37 a III/35016 v severní části města a dále pokračuje západním směrem vzhledem k centru města. Trasa prochází v prostoru mezi rybníky Nový Žďár a Převorský a zástavbou v ulici Dvorská, za níž se stáčí po zemědělsky
využívaných pozemcích jižním směrem k silnici I/19 do prostoru stávající zahrádkářské kolonie.
Od křižovatky se silnicí I/19 je trasa vedena souběžně s železniční tratí ve východní poloze do přednádražního prostoru, kde kříží silnici II/353 (ul. Jihlavská) a dále pokračuje ke stávající okružní křižovatce silnic I/37 a I/19. Přitom pokračování obchvatu v úseku Jihlavská – Brněnská je řešeno
jako samostatná stavba v předstihu předmětného záměru.

„V rámci projektové přípravy bude prověřen návrh úspornějšího typu křižovatky silnice I/37 se silnicí I/19 tak, aby se zmenšil zábor zahrádkářské osady. Jako alternativní řešení lze uvažovat s vymezením nových ploch pro zahrádky v předstihu zahájení realizace stavby,“ zní doslova podmínka kraje Vysočina pro projektování obchvatu.

Navrhované řešení má být předjednáno se zástupci českého zahrádkářského svazu (Základní organizace Českého zahrádkářského svazu Žďár nad Sázavou 3).

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů