Žďár nad Sázavou nakupoval rozumy o zablokovaných milionech ve Sberbank

Město Žďár nad Sázavou hledá způsoby, jak se dostat ke zhruba šedesáti milionům korun zablokovaných v bance Sberbank. Podle informací Občasníku si Žďár nad Sázavou objednal i zaplatil padesát tisíc korun za právní analýzu možností dalšího postupu v insolvenčním řízení.

Russia's first victim of sanctions is Sberbank's Europe business | The  Japan Times

„Varianta prodeje pohledávky ve Sberbank není zatím vůbec na stole,“ prohlásil starosta Žďáru nad Sázavou Martin Mrkos.

Právní analýza městu Žďár nad Sázavou nepovažuje postoupení pohledávek města za jednání, které s jistotou přinese vyšší uspokojení předmětných pohledávek z vkladů ve Sberbak. Obecně platí, že každé postoupení pohledávek s sebou nese riziko ztráty dobytnosti pohledávky, zejména pokud k němu dochází teprve v průběhu soudního
(insolvenčního) řízení.

S ohledem na povinnost péče řádného hospodáře na straně osob, oprávněných jednat za město Žďár nad Sázavou, právní analýza doporučuje soustředit se spíše na kvalifikovanou účast v celém procesu Insolvenčního řízení za průběžného využívání standardních procesních prostředků
podle aktuálního vývoje situace.

V nejbližší době tím právní analýza myslí především kroky k ochraně alespoň částečné dobytnosti Pohledávek z vkladů. Pokud do 26. 10. 2022 nedojde k jejich zjištění v Insolvenčním řízení anebo pokud nebudou vyčísleny insolvenční správkyní v Oznámení insolvečnímu soudu o pohledávce v celém rozsahu, včetně příslušenství, doporučuje právní analýza jejich uplatnění formou přihlášky i formou námitky, a to ve výše uvedených propadných lhůtách.

Dále právní analýza doporučuje aktivně se účastnit Insolvenčního řízení s cílem maximalizovat plnění na Pohledávky z vkladů, což zahrnuje především kontrolu procesu zpeněžení majetku Sberbank, jehož výnos ovlivní míru uspokojení Pohledávek z vkladů.

S ohledem na zařazení dalších obcí do kategorie Ostatních pohledávek doporučuje právní analýza usilovat o vytvoření silné věřitelské skupiny, která by zájem těchto věřitelů hájila.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů