Žďár nad Sázavou nakupuje za statisíce korun rozum pro odpady

Sto osmdesát tisíc korun zaplatí Žďár nad Sázavou za zpracování studie, která by na základě podrobné analýzy hospodaření s odpady v jednotlivých členských obcích navrhla strategii dalšího rozvoje odpadového hospodářství s ohledem na zákonné povinnosti a předpokládaný vývoj nakládání s odpady v podmínkách evropského oběhového hospodářství.

A example of why waste management is important.

Součástí je také nabídka na možnost spolupráce při přípravě a realizaci navržených opatření v oblasti odpadového hospodářství.
Hlavní cíle studie je zhodnocení stavu odpadového hospodářství členských obcí mikroregionu pro jednotlivé materiálové toky produkovaných odpadů z pohledu technicko-organizačního řešení a ekonomické náročnosti pro obce a s ohledem na povinnosti dle zákona o odpadech. Studie má také vymezit prioritní oblasti, návrh opatření a nástrojů pro jednotlivé oblasti odpadového hospodářství včetně harmonogramu jejich realizace.

Informace jsou určené k diskuzi, uvedený rozsah studie obsahuje standardní řešení, které lze po vzájemné dohodě rozšířit nebo omezit. Lze se také zaměřit na některé vybrané prioritní oblasti a celou strategii řešit postupně. Na zpracované dílčí analýzy může navazovat realizace některých přijatých opatření.

V analytické části studie bude nutné zhodnotit stav systémů odpadového hospodářství v jednotlivých obcích Mikroregionu. Mikroregion má
v současné době šestatřiceti členských obcí (asi čtyřicet tisíc obyvatel). Město Žďár nad Sázavou má zpracovanou vlastní aktuální strategii odpadového hospodářství (r. 2021), která počítá s rozvojem spolupráce s obcemi Mikroregionu. Ve všech obcích Mikroregionu Žďársko bude nutné provést šetření ke zjištění stavu odpadového hospodářství, za město bude nutné doplnit údaje o produkci a nakládání s odpady za rok 2021.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů