ANALÝZA: Návrh stamilionové vodárenské dohody SVAK-Jihlava

MIROSLAV MAREŠ

Svaz zaslal Jihlavě další návrh smlouvy o majetkoprávním vypořádání. Smlouva znovu vypořádává i vodárenský majetek, který Statutárnímu městu Jihlava přiznal Krajský úřad Kraje Vysočina, a který Svaz již Jihlavě vydal.

Finanční vypořádání

Podle návrhu Dohody by Jihlava doplatila úvěry ve výši 34,8 milionu Kč u České spořitelny a Komerční banky, tedy ve výši k 1.1.2013. Také by Jihlava měla Svazku uhradit sedmnácti milionovou půjčku se sedmiprocentním úrokem. SVAK Jihlavsko se domáhá po Jihlavě navrácení finančního plnění, které Jihlava získala na základě rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina (ve smlouvě jsou rozhodnutí Krajského úřadu prohlášena za nicotná a nezákonná). Odhadem jde o částku asi 130 milionů korun, které SVAK Jihlavsko žádá smluvně vrátit)

Daň z převoduPoplatky státu za převod majetku by se podle návrhu smlouvy zavazovalo uhradit město Jihlava. Odhadem jde o částku přes třicet milionů korun.Cena vodyPro všechny předávací místa (asi třináct míst v Jihlavě), kde bude voda proudit z trubek SVAKu do trubek Jihlavy by byla stanovena jedna cena vody. Tato část dohody je ale v rozporu s platnou legislativou. Na cenové kalkulace předané vody pro aglomeraci Polná a Dobronín by Statutární město Jihlava mělo čas pouhé dva týdny. Smluvní pokuta jeden milion korun.

Doba trvání

Smluvní vztah mezi SVAKem Jihlavsko a Jihlavou by se podle návrhu SVAKu uzavíral na dobu dvaceti let, do roku poloviny roku 2034. Pokud by kterákoliv ze stran nedoručila protistraně výpověď Smlouvy, prodlužovala by se až do roku 2054. Předčasná výpověď Smlouvy se dohodou obou stran nepřipouští, což může být v rozporu s dobrými mravy.

Sporné nájemné má zaniknout

Podle další části návrhu dohody by měl zaniknout i nárok Jihlavy na úhradu vodárenského nájemného od 1.1.2013 do současnosti. Měsíčně jde odhadem o čtyři miliony korun, celkově se částka blíží stovce milionů korun. Současně se město Jihlava má zavázat vzít zpět soudní žalobu na nezaplacené nájemné.

 Stanoviska představitelů politických stran a politických klubů v zastupitelstvu města Jihlavy zjišťujeme.

Co číst dál?

Starosta Polné: další jednání blokuje právník Jihlavy

Vodárenské stamiliony: „Odkud máte tu analýzu?“

Registrační práva a účelové přestupy dětí

 

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna