Cestářské nákupy minulosti: soutěžilo se s diskriminačními podmínkami

MIROSLAV MAREŠ

Kolem nákupů vozidel zimní údržby zejména v letech 2006-2008 rostou pochybnosti. Informoval o tom v emailu ze začátku ledna náměstek pro dopravu Libor Joukl krajské zastupitele:

“ (…) zadávací dokumentaci na pořízení těchto vozidel zimní údržby na tři stejné vozy, je pro jeden okres požadováno zatížení přední nápravy 7,5t pro druhý 9,0t, pro třetí se zvýšenou únosností (co to je? 15kg nebo 20tun?). Při této špatné zadávací dokumentaci (mimo jiné diskriminační podmínka vzduchem chlazeného motoru) byla podána a vybrána nejvhodnější nabídka s parametrem 8,0t (měla být okamžitě vyřazena), následně byla schválena (předpokládám i Radou Kraje). Při dodání byla dodána vozidla se zatížením 7,5t a 8t. Vozidla se 7,5t zatížení v technickém průkazu neměla být vůbec převzata.“

 

Vyjádření náměstka Libora Joukla

Které veřejné zakázky nebyly v pořádku?

„Neříkám, že všechny veřejné zakázky nebyly v pořádku. Nebyly v pořádku zakázky, které jsou dostupné nám dostupné. Zakázku z roku 1982 neumíme zkontrolovat. Zákon o zadávání veřejných zakázek platí od roku 2006 s účinností od roku 2007. Je potřeba se bavit o zakázkách 2007, 2008.“

Vy mluvíte v emailu o diskriminační podmínce veřejné zakázky?

„Samozřejmě. Jestliže Vám zákon o veřejných zakázkách říká, že jestliže některou z podmínek může splnit jen jeden uchazeč, tak v tu chvíli diskriminujete ostatní soutěžitele. Jakákoliv podmínka by měla být splněna dvěma a více uchazeči, aby mohla být veřejná soutěž jako taková.“

V čem spočívala diskriminační podmínka?

„Byla stanovena podmínka vzduchem chlazených motorů pro výběr sypačů v roce 2007.  Tato podmínka vylučuje účast jiných výrobců. Je pro ně diskriminační. Alternativy se nepřipouštěly. Cestáři na podmínce trvali.“

Výběrové řízení s diskriminační podmínkou se dokončilo?

„Ano. Auta přijela na Vysočinu. Mohla je dodat jedině Tatra, nikdo jiný neuměl splnit podmínku vzduchem chlazených motorů. V roce 2007 i 20008. Cestáři neměli volnost ve výběru cenové nabídky. Variantní řešení se nepřipouštělo. Ve chvíli, kdyby někdo variantní řešení dodal, byl by vyřazen ze soutěže. To bylo před nástupem mým do funkce náměstka i před nástupem pana Míky do funkce ředitele cestářů. I před nástupem paní Strnadové jako vedoucí odboru dopravy Krajského úřadu.“

Diskriminační podmínka je jediná podivnost výběrového řízení?

„Velikost nástavby měla být podle zadání 8 m2. Bylo dodáno 7,8m2. Čili nesplněno. Variantní řešení se nepřipouští. Nabídka vůbec neměla být hodnocena.“

Jak se společnosti vypořádaly s požadavkem zatížení přední nápravy?

„Požadavek byl devět tun zatížení přední nápravy, bylo dodány vozy se zatížením osm tun na přední nápravu. Přesto hodnotící komise vyhodnotila nabídku jako správnou. Vůbec nezohlednila zadávací podmínky.“

To vypadá, že bylo vše od začátku špatně?

„Domněnky nechám na Vás. Ukážu Vám fakta: jedno cestmistrovství chce zatížení na přední 7,5 t na nápravu (4×4 pro Pelhřimov), jinde chtějí auta 6×6 a devět tun zatížení přední nápravy a tady chtějí zvýšenou nosnost přední nápravy. Přece by silničáři na Vysočině měli mít jednotná auta. To byl rok 2008, vůbec zajímavý rok nákupů byl 2007. Každé okresní cestmistrovství chtělo dodat něco jiného.“

Mohl Kraj Vysočina utrpět škodu?

„Jeden rok žádají cestáři u veřejné zakázky zatížení přední nápravy vozidel devět tun, dodáno osm tun. Nesplnil – měl být vyřazen. Velikost korby 8m2,dodáno 7,8m2. Nesplnil, měl být vyřazen. Takových věcí je tam větší množství. Slušná firma se zeptala na variatní řešení a to se nepřipouštělo.“

Cestáři vypsali výběrové řízení v roce 2007 s diskriminační podmínkou a dalšími podmínkami a pak na nich netrvali?

„Na diskriminační podmínce vzuchem chlazený motor u veřejné zakázky trvali, na ostatních podmínkách, které si sami vypsali pak netrvali. Zatížení přední nápravy nebo objem korby, tak na těch netrvali. Dokonce přímo ve vyplněné rekapitulaci soutěžní nabídky pro hodnocení, když jim dodavatel napsal, že dodává něco jiného, tak hodnotící komise pokračovala v hodnocení.“

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna