DOKUMENT: Necidův dopis členům ODS s úvahami o rezignaci

Vážení kolegové, milí přátelé,

obracím se na vás ve věci nejvážnější politické krize, které musí MS ODS Velké Meziříčí ve své historii čelit.

Jde o to, že na zasedání městského zastupitelstva dne 13. prosince 2016 došlo k faktickému rozpadu klubu ODS, resp. sdružení To pravé Meziříčí, když tři zastupitelé ODS ve věci zásadního významu hlasovali s opozicí a kvůli jejich třem hlasům návrh prošel.

Jak k věci došlo:

Zastupitelstvo projednávalo návrh zastupitele Pavla Blažka (ČSSD), který navrhl snížitfinanční limit městské rady ze stávajících 400 tisíc Kč na 50 tisíc Kč.

Přestože vedení města(starosta a místostarosta) vzneslo důrazné argumenty proti tomuto návrhu, to znamená, že všichni zastupitelé ODS znali a slyšeli názor svých zástupců v městské radě, tři z nich, jmenovitě Jiřina Jurdová, František Komínek a Vilém Lavický tento návrh společně s opozicí a třemi zastupiteli z ČSSD schválili.

Pro úplnost je třeba uvést, že zákonný limit rady 400 tisíc dosud platil historicky, nejen pro „naše“ jedno a půl volební období. Bylo to už od dob starosty Štipáka. Žádné známé město v našem okolí radě neponechává jen těch zákonných 50 tisíc korun – jde nejenom o komfort, kdy se ke každému nákupu většího kotle ve školní jídelně nemusí scházet zastupitelstvo, ale zejména o praktické věci. Při dnešních cenách všeho je totiž 50 tisíc Kč včetně DPH nesmyslně nízká částka a zastupitelstvo, které radě limit nezvýší, pak zjevně zpomaluje chod města. Například Nové Město na Moravě má tento limit 800 tisíc, Velká Bíteš 300 tisíc, v Bystřici n. P. 2 miliony a podobně.

Nicméně nejde ani tak o tento konkrétní problém. Jde o to, že členové-zastupitelé ODS hlasovali s opozicí a fakticky tak vyslovili nedůvěru „svým“ radním. Vyvrcholily tak nesváry, kdy naši kolegové zastupitelé zejména v posledním obdobím zpochybňuji práci rady a některými hlasováními v zastupitelstvu.

Necid

Vážení kolegové, milí přátelé, připravuji proto na 12. ledna mimořádný volební sněm MS ODS Velké Meziříčí, který má odpovědět na řadu důležitých otázek. Vzhledem k tomu, že půjde o sněm přelomový, který rozhodne o budoucnosti MS ODS Velké Meziříčí, prosím vás rovnou, abyste své účasti na tomto sněmu věnovali mimořádnou pozornost a péči tak, aby se nás sešlo co nejvíce. Věnujte také prosím mimořádnou péči tomu, abyste sami uměli odpovědět na následující otázky a měli nějaký promyšlený názor na dále uvedené problémy.

A nyní k těm otázkám, na které si navzájem musíme odpovědět:

1. Má předseda MS ODS Velké Meziříčí a starosta města Radovan Necid i nadále důvěru členů MS ODS Velké Meziříčí?

2. Mají tuto důvěru členové městské rady za sdružení To pravé Meziříčí?

3. Mají členové MS ODS Velké Meziříčí vůli pokračovat ve stávající koaliční spolupráci s ČSSD a VPM?

Jestliže na tyto tři otázky odpoví sněm kladně, je třeba vyřešit následující problém:

To pravé Meziříčí vložilo do koaliční spolupráce s ČSSD svých devět zastupitelských mandátů. Po posledním zastupitelstvu se tento vklad redukoval na 6 mandátů. To znamená, že koalice dnes disponuje pouze devíti hlasy z potřebných dvanácti. Sněm a MS ODS tudíž musí vyřešit problém, jak tři hlasy ODS získat zpět.

Jestliže ale na vznesené tři otázky sněm odpoví záporně, odstoupím z funkce starosty, Jiří Michlíček z funkce radního (zápornou odpovědí automaticky přestáváme být předsedou a místopředsedou MS) a je třeba zvolit nového předsedu a místopředsedu místního sdružení, kteří spolu s místní radou musí vyřešit tyto problémy:

ODS, resp. To pravé Meziříčí je vítězem voleb s devíti mandáty z 23-členného zastupitelstva. Bude i nadále prosazovat své právo nominovat starostu? Kdo to ze zastupitelů ODS bude? Kdo budou další členové městské rady za ODS? Který politický klub získáme pro koaliční spolupráci? Jak? Nebo budeme v opozici? Jak bude vypadat naše opoziční práce? Máme ještě vůbec vůli a chuť volby v Meziříčí vyhrát? Chceme to vůbec?

Vážení kolegové, milí přátelé, ODS Velké Meziříčí se na správě města razantněji podílí posledních šest let. Za tu dobu jsme společně dokázali mnohé a z města udělat dobré místo pro život, které se navíc stále vylepšuje.

Samozřejmě, že máme (já hlavně) svoje odpůrce. Několika jednotlivcům jsme šlápli na kuří oko a je logické, že se jim to nelíbí. Že se k nimale připojí zastupitelé ODS mi přijde tak neuvěřitelné, jako by se v našem městě náhle zjevili Marťani.

Proto mi dovolte ještě několik osobních poznámek na závěr:

1. Starostu dělám a chci dělat na plné pecky.

2. Nemám ani jednu osobní motivaci k tomu, abych se funkce starosty nějak zvlášť držel, uživím se i jinak a možná i lépe.

3. Nebudu se proto nijak zlobit na MS, když se rozhodne, že nemám pokračovat, takže se nemusíte nijak stydět mi to říct.

4. Mým jediným cílem je odblokovat tuto patovou situaci, protože za vedení ODS se naše město stalo skutečně hezčím, lepším a bezpečnějším.

5. Pokud mi dáte důvěru, udělám vše proto, aby vedení ODS pokračovalo a dále vedlo naše město.

Vážení kolegové, milí přátelé, prosím vás o otevřenou mysl, dobré nápady a férovou diskusi.

V úctě Radovan Necid

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna