(DOKUMENT) Otevřený dopis opozice primátorce Jihlavy k výměně právníků

Vážená paní primátorko,

s notnou dávkou překvapení jsme přijali informaci o ukončení spolupráce s advokátní kanceláří JUDr. Radek Ondruš, advokátní kancelář s.r.o., která mimo jiné zastupuje město ve sporu o majetkové vypořádání se Svazem vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Tato právní kancelář vede ve prospěch města řadu soudních sporů a správních řízení. Především díky této právní společnosti a vysoké odbornosti jejich zaměstnanců má Jihlava svůj majetek na dosah ruky. Tato společnost vede ve prospěch města i řadu řízení s cílem vymožení oprávněných finančních nároků vůči Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko v hodnotě stovek miliónů korun. Rychlá a dle našeho názoru velmi neuvážená rozhodnutí, která byla učiněna během 17. schůze Rady města Jihlavy, konané dne 27. 6. 2019, vedoucí k přijetí usnesení č. 709/19-RM, vážně poškozují snahu o vydání neoprávněně zadržovaného majetku města. Samotný způsob předložení tohoto materiálu členům Rady města v režimu „na stůl“, tedy bez možnosti se předem důkladně seznámit s obsahem tohoto materiálu a s jeho důvodovou zprávou, zakládá důvodné podezření, zda bylo činěno s péčí řádného hospodáře.

Vzhledem k výše uvedenému Vás důrazně žádáme, abyste činila v souladu s § 105 zákona 128/2000 Sb. a pozastavila výkon usnesení č. 709/19-RM a předložila toto sporné usnesení k rozhodnutí Zastupitelstvu města Jihlavy.

zastupitelský klub Hnutí ANO

Zastupitelstvo Statutárního města Jihlavy

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna