DOKUMENT: Programové priority Rady města Jihlavy 2016-2018

Voda a kanalizace města Jihlavy

– dokončení procesu vystoupení SMJ ze SVAK Jihlavsko, majetkoprávní vypořádání a zajištění provozování vodohospodářského majetku pod kontrolou města.

Rozvoj Jihlavy

– schválení ÚP, upřednostňování stávajících pozemků pro obytné plochy, řešení problematiky centrálního náměstí a oživení centra města, odkup areálu Modety a nastavení jeho využití,

Koordinace a aktualizace strategických dokumentů

sestavení plánu investic včetně financování na dalších 10 let a jejich seřazení dle priorit města v návaznosti na aktualizaci strategických dokumentů města.

Sport

vyřešení rekonstrukce HZS a související příprava na vstup majoritního vlastníka/privatizace do Dukly, podpora spolků se sportovními aktivitami všech věkových kategorií s přednostní podporou mládeže, strategie rozvoje sportu včetně zajištění financování

Sociální oblast

podpora volnočasových programů pro seniory a podpora projektů aktivního stárnutí, podpora spolkového života, občanské kluby, kluby seniorů, mateřská centra, sociální bydlení, podpoříme zřízení kamenného hospice v Jihlavě (společně s krajem), hledání řešení finanční dostupnosti poskytovaných sociálních služeb, aby nedocházelo ze stran poskytovatelů k navyšování poplatků za služby

Kultura

– podpora zavedených kulturních akcí a podpora kulturních spolků, podpora kultury  na náměstí, podpora poznávání historie města, podpora cestovního ruchu pomocí moderních technologií, rozvoj spolupráce s havířskými a partnerskými městy, schválení strategie pro kulturu a cestovní ruch a její postupné naplňování

Doprava

centrální dopravní terminál, pomoc při urychlení budování vnějšího obchvatu města (kompetence kraje), dopravní strategie pro Jihlavu jako celek – včetně parkovací koncepce, podpora změn v MHD směrem k jejímu vyššímu využití,

Řízení městských společností

– Sjednocení řízení městských společností, nastavení jasných vizí, cílů a systému kontroly pro tyto společnosti s cílem zvýšit jejich efektivitu.

Bezpečnost

– zavedeme moderní funkční systém řízení MP

Smart cities a MA21

Budeme nadále rozvíjet Místní agendu 21 jako nástroj kvality a udržitelného rozvoje města v rámci přijatých Aalborgských závazků

Připojíme se k iniciativě Smart Cities

Efektivní, transparentní a uživatelsky příjemný magistrát.

 

Seznam hlavních investic města Jihlavy najdete přímo zde

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna