O rozdělování peněz na obnovu památek rozhodovali úředníci Magistrátu bez pravidel

Mimořádný audit primátora Petra Ryšky stál Danu Závodskou vedoucí místo městských památkářů. Pracovní skupina Programu regenerace Městské památkové rezervace rozhoduje o příjemcích a výši dotace bez odpovídajících pravidel a kompetencí.

Orgánům města Jihlavy nebyly předkládány ani všechny žádosti v Programu regenerace ani všechny žádosti o mimořádný příspěvek. Předloženy byly pouze vybrané žádosti. Administrátorem žádostí bylo oddělení památkové péče jihlavského Magistrátu řízené Danou Závodskou.

Postup při vyřizování dotací nebyl podle zjištění mimořádného auditu v souladu se zákonem o obcích.

Statutární město Jihlava dokonce nemá stanoveny ani pravidla pro poskytování mimořádného příspěvku na obnovu turistických památek. V informačním systému města jsou pouze dvě verze pravidel z roku 2021, ani jedna verze nebyla předložena radním města ke schválení.

Činnost pracovní skupiny a postup při posuzování žádosti nebyl v souladu se zákonem o obcích. Ve čtyřech případech bylo rozhodnuto o stoprocentní dotaci, chybí ale auditní stopa o rozhodování.

Většina žádostí neměla číslo jednací a nebyla řádně vyplněna. U některých žádostí se lišil účel použití dotace od účelu uvedeného v žádosti o dotaci. Celkově proces administrace není v souladu se zákonem o rozpočtových pravidlech.

MImořádný audit na úseku památkové péče doporučuje nastavit vnitřní kontrolní systém poskytování dotací tak, aby byl funkční. Město Jihlava má zajistit, aby pracovní skupina pro regeneraci Městské památkové zóny byla pouze orgánem poradním, nikoliv rozhodujícím.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů