Krajský úřad Vysočiny zpochybnil platnost veřejné služby v Lukách nad Jihlavou

peníze vodaVodárenská válka v Lukách nad Jihlavou pokračuje. Nyní se válčí o platnost nařízení veřejné služby společnosti Vodovody a kanalizace (VaK) Vysočina jako novému provozovateli vodárenské infrastruktury Luk nad Jihlavou . VaK Vysočina by měl na rok nahradit současného provozovatele Vodárenskou a.s (VAS).

„Upozorňujeme, že podle názoru Krajského úřadu Kraje Vysočina, OŽPZ rozhodnutí Úřadu č.j.: MLnJ-2047/2013 ze dne 14. 8. 2017 nenabylo právní moci, protože nebylo oznámeno účastníku řízení podle ustanovení § 27 odst. 1 správního řádu,“ domnívá se krajská úřednice Jana Bláhová.

Nařízení výkonu povinnosti veřejné služby bylo podle Luk nad Jihlavou řádně odůvodněno a postup správního oprávněného orgánu byl zcela v souladu se zákonem. Předmětem uložené veřejné služby je vodohospodářský majetek v rozsahu, který je prokazatelně a jednoznačně ve vlastnictví Městyse Luka nad Jihlavou. Tento majetek dal Městys Luka nad Jihlavou do nájmu Svazu vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO na podkladě nájemní smlouvy ze dne 10. 8. 2010. Nájemní vztah skončil s tímto subjektem dne 31. 12. 2016.

„Ostatně z pohledu povinnosti výkonu veřejné služby nabytí právní moci není rozhodné, neboť i v případě řádného a přípustného odvolání účastníků, kteří jsou skutečnými účastníky řízení, toto odvolání nemá odkladný účinek a je tzv. předběžně vykonatelné (§ 22 odst. 2 in fine zákona č. 274/2001 Sb.). Společnost VAS, a.s. není účastníkem řízení o uložení povinnosti veřejné služby společnosti Vodovody a kanalizace Vysočina s.r.o.,“ vysvětlil městys Luka nad Jihlavou.

V okamžiku ukončení nájmu končí i veškerá práva z podřazených smluv, kdy základní práva jsou vymezena a byla vymezena smlouvou nájemní mezi nájemcem a vlastníkem vodohospodářského majetku. Ačkoli nájem byl včas vypovězen a nájemní poměr skončil ke dni 31. 12. 2016, Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO nepředal pronajatý majetek a bez jakéhokoli oprávnění tento vodohospodářský majetek Městyse Luka nad Jihlavou užíval až do 30. 6. 2017 .

VAS a.s. byla řádně a včas informována, že po skončení nájemní smlouvy vlastník vodohospodářského majetku nemá zájem o uzavření smlouvy o provozování vodohospodářského majetku s VAS a.s. Na dopisy, kdy VAS a.s. automaticky jednala tak, jakoby byla oprávněna i nadále majetek užívat, jednoznačně Městys Luka nad Jihlavou jako vlastník majetku odpověděl, že nemá o provozování ze strany VAS a.s. za podmínek, které si tato společnost vymezuje a které diktuje všem vlastníkům vodohospodářského majetku, zájem.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna