Národní sportovní agentura může sídlit na Vysočině

Už v polovině letošního roku může zahájit činnost Národní sportovní agentura, jako ústřední správní úřad ve věcech sportu, turistiky a sportovní reprezentace státu.

Jako sídlo agentury přichází do úvahy i Žďár nad Sázavou na Vysočině nebo třeba Bruntál na severní Moravě.

“ Velmi často v Praze slýchávám, jak je třeba podporovat venkovské regiony. Zabránit odlivu mladých a vzdělaných lidí z těchto regionu. Decentralizovat státní správu. Vzniká o tom mnoho studií, vedou se nekonečné diskuze, slova plynou a plynou. Konkrétních snah a činů je ale žalostně málo,“ uvedl vysočinský poslanec Radek Zlesák (ANO). Poslanec Zlesák je spolu s další vysočinskou poslankyní Monikou Obornou jedním z předkladatelů novely zákona o podpoře sportu.

Podpora sportu je nejlevnějším preventivním opatřením předcházení vzniku onemocnění, civilizační choroby nevyjímaje, a negativních společenských jevů.

Posilování psychické i fyzické odolnosti dětí i dospělých, zvyšuje jejich schopnost uplatnění ve společnosti a posiluje konkurenceschopnost dospělých na trhu práce.

Efektivní podpora sportu má zásadní vliv na postupné snižování výdajů veřejných rozpočtů v mnoha oblastech.

Národní sportovní agentura má být nástrojem státu pro zlepšení podmínek ve sportu, který by optimalizoval zabezpečení realizace vládních záměrů v oblasti sportu v České republice.

Personální zajištění agentury v roce 2019 je plánováno v počtu šedesáti zaměstnanců, z nichž třicet zaměstnanců bude převedeno v rámci delimitace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

Zvýšení předvídatelnosti v rozhodování státu v oblasti sportu pak v budoucnu posílí schopnost sportovních organizací a sportovců plánovat svoji činnost, zvýší atraktivitu sportu pro děti i dospělé a podpoří motivaci rodičů děti více ke sportu vést.

Posílení transparentnosti rozdělování prostředků na podporu sportu a zavedení funkčního systému vyhodnocování jejich využití zvýší efektivitu výdajů veřejných rozpočtů v této oblasti

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna