„Soukromá“ úřednická stížnost žádá zastavit výkon advokátní činnosti právníkovi Jihlavy

Česká advokátní komora posuzuje „soukromou“ stížnost jihlavského úředníka na činnost právní kanceláře Judr. Radka Ondruše. Právník Ondruš zastupuje zájmy města Jihlavy ve sporech o vydání vodárenského majetku města proti Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko.

justiceI když je celá stížnost advokátní komoře výslovně označená jako soukromá záležitost, obsahuje informace které jsou považovány za důvěrné. Autor stížnosti výslovně zdůrazňuje, že nebyl k jejímu podání pověřen tajemníkem radnice ani primátorem města.

Autor stížnosti napadá i propojení plné moci města Jihlavy s právní mocí městské společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace v osobě právníka Ondruše. Podle autora stížnosti nemá město Jihlava a městská společnost vždy stejné zájmy. Zmiňováno je i trestní oznámení na náměstka primátora Jaromíra Kalinu a ředitele městské společnosti Jiřího Benáčka. Trestní stíhání bylo sice zahájeno, po stížnosti obviněných bylo nadřízeným orgánem zrušeno.

Právní kancelář měla poměrně dlouhou dobu poskytovat své služby společnosti Jihlavské vodovody a kanalizace bez příslušného právního zmocnění.

Ve stížnosti advokátní komoře je zmiňována i činnost právníka Ondruše jako zmocněnce města při nahlížení do trestního spisu vedeného proti náměstkovi Kalinovi a řediteli Benáčkovi.

Dále je zpochybňován zvolený postup advokátní kanceláře v právních sporech o vydání vodárenského majetku. Podle stěžovatele je upřednostňován majetkový prospěch právní kanceláře před zájmy města na získání vodárenského majetku.

Ve stížnosti je zmiňováno i zasahování právní kanceláře do správních řízení, která jsou v kompetenci úředníků města. Informace, které v řízeních získala advokátní kancelář Ondruš pak údajně zvýhodnily městskou společnost Jihlavské vodovody a kanalizace v dalších řízeních.

Stěžovatel žádá Českou advokátní komoru o řádné prošetření podnětu a v případě potvrzení skutečností ve stížnosti pak pozastavení výkonu advokacie Judr. Radka Ondruše.

Vyjádření mluvčí České advokátní komory Phdr. Ivy Chaloupkové:

Podnět či stížnost mgr. Vystrčila na JUDr. Radka Ondruše Česká advokátní komora eviduje, dorazila v březnu.
Zabývá se jí nezávislý kontrolní orgán ČAK – Kontrolní rada. Nyní se  přešetřovací proces nachází ve fázi, kdy očekáváme vyjádření advokáta ke stížnosti. Následovat bude základní přezkum stížnosti a následně eventuální žádáme v případě potřeby o další údaje, a to je možné žádat od obou stran.

Kontrolní rada posléze rozhodne, zda stížnost/podnět je odůvodněný či je nedůvodný. O výsledku informuje stěžovatele.

Pokud Kontrolní rada dospěje k závěru, že advokát mohl profesně pochybit (a jiné oprávnění, než zkoumat profesní pochybení advokáta Česká advokátní komora nemá), tedy, že stížnost je důvodná, pak předseda Kontrolní rady coby kárný žalobce podává kárnou žalobu na dotyčného advokáta.

V kárném řízení (analogie soudního řízení) může být v řízení před kárným senátem (3členný, sestavený ze členů Kárné komise volené na sněmu ČAK), kárně obviněný advokát zproštěn kárného obvinění nebo je mu prokázána kárná vina a za tu je mu uloženo některé z kárných opatření – od napomenutí přes pokuty až k opatření nejpřísnějšímu – vyškrtnutí ze seznamu advokátů (=zákaz výkonu profese). Pochopitelně, advokát má právo odvolat se k odvolacímu kárnému senátu a v případě, že se ani pak neztotožní s jeho rozhodnutím, může ještě ČAK žalovat ve správním řízení.

Kárná žaloba musí padnout do půl roku od doručení stížnosti na ČAK.

To je vše, co je možné v tuto chvíli konstatovat.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna