Tiskové prohlášení koalice k ubytování bezdomovců do městských bytů („Housing first“)

Zástupci zastupitelských klubů koaličních stran se vyjadřují k záměru města přistoupit k projektu Housing First (Bydlení především). Zastupitelé schválili použití osmi až dvanácti bytů pro revoluční filozofiii rychlého ukončování bezdomovectví metodou Housing first (více zde).

Koaliční strany zaujaly následující stanoviska:

Pilotní projekt reaguje na dlouholeté neuspokojené potřeby sociálních pracovníků, přičemž do budoucna je důležité, aby se porozumělo tomu, co to skutečně znamená přístup „Bydlení především – Housing First“ a co se skutečně cílová skupina pojmenovaná jako osoby ohrožené bytovou nouzí, že to zdaleka nejsou pouze osoby přespávající na ulici.

Za zastupitelský klub FORUM Jihlava Karolína Koubová, Daniel Škarka

Projekt Housing First podpoříme pouze za účelem jeho pilotního ověření a za předpokladu, že jeho realizace nenaruší rovnováhu stávajících sociálních služeb azylových domů, následné péče a chráněného bydlení, které na území našeho města fungují standardně v režimu zákona o sociálních službách. Po jeho ukončení budeme chtít vidět konkrétní výsledky a dosažený efekt. Z hlediska dlouhodobého řešení problému bezdomovectví nepovažujeme navrhovaný přístup Housing First za příliš koncepční a naopak ho vnímáme jako sociálně značně rizikový a také finančně velmi těžko udržitelný.

Za zastupitelský klub ODSPetr Laštovička

Řešení sociálního a dostupného bydlení bylo jednou z našich programových priorit. Ověření metody Housing First vnímáme jako první krok ke koncepčnímu a dlouhodobému řešení, které musí zahrnovat novou výstavbu i kvalitní sociální práci. Pilotní projekt cílí na ty nejohroženější skupiny obyvatel, zejména rodiny s dětmi, které žijí na předražených ubytovnách, azylových domech nebo ve zdravotně a prostorově nevyhovujících bytech. Podstatou konceptu Housing First je to, že rodiny a jednotlivci potřebují v první řadě bydlet (a za bydlení platit), teprve potom je možné řešit případné další problémy, se kterými se potýkají. Společnosti se takový přístup vyplatí. Snižuje pravděpodobnost přenosu zátěže spojené se sociálním vyloučením na další generace a je investicí do rozvoje města.

Za zastupitelský klub Žijeme Jihlavou!Vít Zeman, Eva Nováková

Housing First přináší evropské dotační peníze a nový prvek do sociální oblasti. Úkolem evropských peněz je doplnit aktivity, metodiku a kapacity, tam, kde jich je třeba. Nedílnou součásti je ale udržitelnost a finanční krytí těchto aktivit i do budoucna. V současné době chybí dostupnost a nabídka bytů. Město není ten správný developer a nemá ani jiné prostředky než je jeho rozpočet. Pokud nebude možnost čerpat prostředky ze státních či evropských pobídek na výstavbu bytů, a v něm i sociálních, mine se veškeré úsilí cílem.

      Na základě výše uvedeného, podpoří zastupitelé KDU-ČSL Jihlava první krok projektu Housing First za následujících podmínek: Budou jasně nastavena pravidla pro výběr klientů (dlouhodobý pobyt či příslušnost k Jihlavě). Nájemné za užívání bytů bude za stejných podmínek jako u stávajících sociálních bytů poskytovaných městem, tedy 64,9 Kč/m2/měsíc. Metodická pomoc bude poskytována ve spolupráci se stávajícími subjekty, organizacemi působícími v Jihlavě a to i pro nájemníky stávajících 20 sociálních bytů. Bude samostatně hodnocena docházka dětí do předškolních a školních zařízení. Chceme vyjasnit úlohu Garančního fondu, pokud by měl sanovat nájemné a řešit dluhy klientů, tak na něm nemůže participovat městský rozpočet a diskriminovat tak stejnou cílovou skupinu, jejichž jedinou výhodou či nevýhodou je zařazení či nezařazení do tohoto programu. Definice standardního vybavení bytových jednotek a vyčíslení nákladů na jejich úpravu, které půjdou z rozpočtu města. Nastavení kritérií výběru klientů, stanovení cílů a pravidelné informace o projektu. Prověření možnosti výstavby bytů z dotačních programů pro obyvatele Jihlavy, včetně sociálních bytů.

Za zastupitelský klub KDU-ČSLJaromír Kalina, Martin Laštovička, Josef Kodet

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna