Housing first nerozděluje městské byty „jen tak“, smění je za léčbu drogových a alkoholových závislostí

Jihlavští zastupitelé schválili podání projektové žádosti se zapojením Jihlavy do projektu rychlého zotavení bezdomovců v krajském městě.

Bydlení především (HOUSING FIRST) je pravděpodobně tou nejdůležitější inovací v plánování služeb pro řešení bezdomovectví za posledních třicet let. Mezi jihlavskými bezdomovci bude vylosováno několik šťastných jednotlivců a rodin, kterým bude poskytnut městský byt (více zde).

Bydlení především poskytuje lidem bez domova vysokou míru možnosti volby a kontroly.

Klienti programu „Bydlení především / Housing first“ jsou aktivně povzbuzováni k minimalizaci újmy způsobené užíváním drog a alkoholu (přístup harm reduction) a také k léčení závislosti, není to však od nich vyžadováno. Jiné programy pro osoby bez domova, jako například vícestupňové (prostupné) systémy, často vyžadují, aby klienti docházeli na léčení a vyvarovali se alkoholu a drog ještě před tím, než je jim bydlení poskytnuto. V těchto případech mohou být tyto osoby vystěhovány z bytu, pokud nedodržují podmínky léčby nebo pokračují v konzumaci drog či alkoholu.

shelter

Koncept „Housing first“ vyvinul Dr. Sam Tsemberis v New Yorku. Záhy se ukázalo, že se jedná o velmi úspěšnou formu boje s bezdomovectvím mezi osobami s vysokou potřebou podpory v USA a Kanadě a v několika evropských zemích.

Primátorka Karolína Koubová nezodpověděla žádnou z třiceti otázek k projektu zotavení bezdomovců v Jihlavě (více zde). Základní principy a vodítka pro zotavení bezdomovců po ztrátě bydlení najdete přímo zde.

Radnímu Škarkovi se již několik měsíců nedaří vybrat manažera pro sociální začleňování (více zde), který bude mít klíčovou roli v projektu HOUSING FIRST.

Byt „jen tak“ byt ani v programu Bydlení především nikdo nedostává. Lidé bez domova pouze dostávají šanci nastěhovat se do standardního nájemního bytu, ve kterém musí tak jako kdokoliv jiný, kdo žije v nájemním bytě, dodržovat standardní podmínky nájemní smlouvy včetně hrazení nájemného. S placením nájemného jim i v Jihlavě bude pomáhat garanční fond (více zde). K dispozici budou podpůrní sociální pracovníci, kteří budou urovnávat konflikty mezi bezdomovci a ostatními občany města.

Jedním z unikátních aspektů modelu Bydlení především je jeho dimenze sociální spravedlnosti. Bydlení především poskytuje bydlení jako základní lidské právo, nikoliv jako odměnu za abstinenci nebo dodržování psychiatrické léčby. Jednotlivci si nemusí bydlení zasloužit nebo prokazovat, že ho jsou hodni nebo že jsou na bydlení připraveni (odtud anglický název tradičního přístupu Housing Ready). Bydlení především umožňuje účastníkům programu okamžitý přístup k bydlení jakožto k právu v zájmu řešení nespravedlnosti chudoby a nastavení odpovídajících podmínek i pro ty, kterým štěstí tolik nepřálo, a k bezprostřednímu zmenšení utrpení osob bez domova.

V praktické rovině program využívá přístup „harm reduction“, což zahrnuje snižování rizik spojených s užíváním drog a alkoholu nebo psychiatrickými diagnózami. Pokud program nevyžaduje léčbu a abstinenci jako předpoklad pro poskytnutí bydlení, bude de facto pracovat s přístupem „harm reduction“. Pro mnohé komunity se bude jednat o výzvu, kde půjde o jejich hodnotové nastavení.

Program Housing first se bude v Jihlavě týkat až dvanácti městských bytů. Radní Škarka zprvu úplně nevysvětlil zastupitelům města principy přístupu Housing first (více zde), krátce před jednáním zastupitelstva rozeslal doplňující informace s žádostí o podporu záměru (více zde). Ještě před hlasováním zastupitelů oznámil Magistrát zapojení Jihlavy do projektu Housing first (více zde).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna