VÍME PRVNÍ: Jihlava žádá Krajský úřad Kraje Vysočiny o použití institutu veřejné služby

kruh vodaStatutární město Jihlava požádalo Krajský úřad Kraje Vysočina o použití institutu veřejné služby. Jde o prostředek pro řešení mimořádných situací a vyjímečných stavů v zájmu obyvatelstva. Není známo z poslední doby použití institutu veřejné služby kdekoliv na území České republiky.

Vodárenská síť na území krajské metropole Vysočiny se skládá z různých druhů vodárenského majetku, zatím je Vodárenskou a.s. provozována jako celek, do budoucna ovšem vstoupí do provozování i městská společnost Jihlavské vodovody a kanalizace.

Vodárenskou síť na území Jihlavy začalo město Jihlava získávat do své správy na základě soudních a správních rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina jako správního orgánu nebo na základě soudních verdiktů.

U části vodárenského majetku s právem hospodaření zrušil Krajský úřad na podnět Jihlavy oprávnění k provozování vodárenského majetku současnému provozovateli – Vodárenské a.s. Vykonatelnost rozhodnutí je odložena na rok 2019. Na konci roku 2018 tak současný provozovatel ztratí právo hospodaření u majetku s právem hospodaření.

Majetek s právem hospodaření vybudovalo Statutární město Jihlava a právo hospodaření vložilo do Svazu vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko. Ovšem právo hospodaření skončilo odchodem Jihlavy jako členské obce ze SVAKu Jihlavsko před pěti lety. Od té doby usiluje Statutární město Jihlava o samostatné provozování vodárenského majetku svou dceřinnou obchodní společností s názvem Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK). Ovšem i majetek prokazatelně vybudovaný městem Jihlavou stále využívá smluvní provozovatel Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko – Vodárenská a.s.

Za užívání vodárenského majetku žádá Jihlava jako vlastník nájemné, které ovšem Vodárenská a.s. platí svému vlastníkovi – Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko. Nejvyšší soud ovšem rozhodl, že nájemce si nemůže vybírat komu bude platit nájemné a musí nájemné hradit na účet vlastníka (více zde).

Podnět Jihlavy na použití institutu veřejné služby je výzvou pro Krajský úřad Kraje Vysočina, aby rozhodl o provozovateli vodovodů a kanalizací od roku 2019 na území krajské metropole Vysočiny.

Při opravách vozovky byl v ulici Jiřího z Poděbrad zjištěn havarijní stav kanalizace , pokud by Jihlava opravila pouze vozovku, musela by nově opravenou vozovku časem znovu rozkopat a řešit havarijní stav kanalizace (více zde).

Nejpozději začátkem prosince bude muset Krajský úřad rozhodnout z moci úřední o novém provozovateli vodárenských trubek za použití institutu veřejné služby.

V úvahu připadají jen dvě možnosti: z moci úřední prodloužit provozování vodárenského majetku Jihlavy současným provozovatelem Vodárenskou a.s. Nebo naopak svěřit provozování části vodárenského majetku z moci úřední do rukou Jihlavských vodovodů a kanalizací v souladu s přáním Statutárního města Jihlavy jako vlastníka.

AKTUALIZOVÁNO: Vyjádření ředitele Krajského úřadu Kraje Vysočina Zdeňka Kadlece ze dne 20.11.2018:

Dne 7. 11. 2018  Magistrát města Jihlavy poslal krajskému úřadu podnět k převzetí věci. Minulý týden, konkrétně v úterý 13. 11., vydal krajský úřad usnesení o převzetí věci a v pátek 16. 11.  oznámil účastníkům zahájení řízení z moci úřední o uložení povinnosti veřejné služby podle § 22 zákona o vodovodech a kanalizacích. Jedná se o zajištění provozování části vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu na území statutárního města od 1. 1. 2019, protože vlastníci provozně související vodohospodářské infrastruktury dosud neuzavřeli dohodu podle zákona o vodovodech a kanalizacích.  Toto může být nařízeno až na dobu jednoho roku.

Věc je komplikovaná jednak tím, že jde o málo obvyklé řízení, a jednak tím, že všechny účastníky zastupují renomovaní advokáti. Již včera na krajský úřad všichni advokáti přišli nahlédnout do spisu a pořídit si kopie z něho. Od každého z nich je možné očekávat repliky s návrhy a podněty, se kterými se bude krajský úřad muset vypořádat.

Vlastní rozhodnutí bude krajský úřad chtít vypravit pokud možno do Vánoc s tím, že jeho předpokládaná účinnosti bude od 1. 1. do 31. 12. 2019. Odvolacím orgánem bude Ministerstvo zemědělství, případné odvolání proti rozhodnutí krajského úřadu nemá odkladný účinek.

Pokud jde o časovou (administrativní, personální) náročnost řízení, je to nyní těžké předjímat. Na krajském úřadě se věcí budou zabývat dvě oprávněné úřední osoby s příslušnou kvalifikací, a to pravděpodobně průběžně až do Vánoc, avšak při jejich běžné pracovní aktivitě (tedy nikoliv každý den a nikoliv po celou pracovní dobu). Jistě budou probíhat i konzultace s právníky.

 

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna