(VIDEO) Stav vodárenských trubek opět prověří zásadu „péče řádného hospodáře“ Jihlavy i SVAK Jihlavsko

Statutární město Jihlava musí uplatnit zásadu „péče řádného hospodáře“ při opravě vozovky na ulici Jiřího z Poděbrad. Tato ulice je oblíbenou zkratkou z průmyslové zóny na sídliště Březinky.

Při opravě vozovky byl zjištěn průsak vody z kanalizace do podloží.

A to znamená nutnost pozastavit rekonstrukci a řešit přednostně stav vodárenských trubek. Nebo provést plánovanou opravu vozovky a za několik málo měsíců nebo let rozkopat opravenou vozovku za účelem opravy kanalizace.

Majitelem vodárenských trubek v ulici Jiřího z Poděbrad je Svaz vodovodů a kanalizací (SVAK) Jihlavsko. Ovšem trubky by měly přejít do vlastnictví Statutárního města Jihlavy v rámci majetkového vypořádání. Ovšem i pro SVAK Jihlavsko platí zásada „péče řádného hospodáře“.

Trubky nemohou zůstat přes zimu odkryté, zimní mráz by mohl trubky poškodit.

Současná situace zřejmě donutí město Jihlavu přerušit zamýšlenou rekonstrukci vozovky, zasypat výkopy a vyčkat na jaro. Současný termín dokončení rekonstrukce se každopádně nestihne, na jaře bude muset Jihlava znovu soutěžit opravu vozovky, možná i společně s opravou kanalizace.

Společná oprava kanalizace a po té i vozovky je ovšem možná pouze za součinnosti Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko jako vlastníka. Nebo musí Jihlava doufat v příznivé rozhodnutí Krajského úřadu Kraje Vysočina nebo příslušného soudu, který svěří vodárenský majetek  na území Jihlavy do rukou Magistrátu. V takovém případě by oprava kanalizace už nebyla záležitostí Vodárenské a.s. jako smluvního provozovatele Svazu vodovodů a kanalizací Jihlavsko, město Jihlava by jako nový vlastník povolalo k údržbě vodárenského majetku svou dceřinnou společnost Jihlavské vodovody a kanalizace (JVAK).

Tisková konfernce vedení města Jihlavy (15.11.2018), přípustné jsou maximálně dva dotazy od jednoho novináře:

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna