VÍME PRVNÍ: Ministerstvo vnitra potvrdilo vodárenské rozhodnutí Kraje Vysočina, VAS a.s. končí v Lukách nad Jihlavou

peníze vodaV Lukách nad Jihlavou končí éra provozování kanalizace Vodárenskou akciovou společností, začíná éra provozování kanalizace městskou společností Vodovody a kanalizace Loucko.  Povolení k provozování vodohospodářské infrastruktury bylo vydáno na linii kanalizačních řadů, které jsou ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou a nenapojují se na řady jiného provozovatele.

Krajský úřad Vysočiny vydal povolení k provozování kanalizace a ČOV v Lukách nad Jihlavou i bez nutnosti dohody vlastníků provozně souvisejícího vodohospodářského majetku z důvodu, že kanalizační řady uvedené v žádosti tvoří s kanalizačními řady přivádějícími odpadní vody na ČOV Luka nad Jihlavou linii majetku jednoho vlastníka.

 

Nové kanalizační řady ve vlastnictví městyse Luka nad Jihlavou v západní části obce, které jsou napojeny na kanalizační řad, který je v majetku SVaKu, nejsou předmětem tohoto řízení.

Ministerstvo zemědělství se neztotožňuje s názorem společnosti VAS, a.s., a sice že je v tomto konkrétním případě nezbytným podkladem pro vydání povolení k provozování předmětného vodohospodářského majetku dohoda dvou vlastníků dle ustanovení zákona o vodovodech a kanalizacích.

V obci Luka nad Jihlavou jsou i nadále budovány nové úseky kanalizace pod stejným identifikačním číslem.  Tento nesoulad údajů  je podle ministerstva naopak důkazem správného postupu vlastníků kanalizace, kteří plní svou zákonnou povinnost a nově vybudované úseky vodohospodářské infrastruktury hlásí, v souladu s ustanovením zákona o vodovodech a kanalizacích, místně příslušnému vodoprávnímu úřadu, a zařazuje se tak do majetkové a případně i provozní evidence.

Ministerstvo zemědělství nesdílí názor společnosti VAS, a.s., že krajský úřad řádně neodůvodnil své rozhodnutí, a proto se jedná o rozhodnutí nepřezkoumatelné. Rozhodně nelze souhlasit s tvrzením, že krajský úřad nerespektoval závazný právní názor Ministerstva zemědělství.

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna