Zamítnuto! Krajské sankce pro Batelov za „kanalizaci na pole“ platí v plném rozsahu

 

Městys Batelov požádal Kraj Vysočina o odpuštění odvodu téměř dvou milionů korun za porušení rozpočtové kázně. Jedna z větví kanalizace vede na soukromé pole, byla postavena z dotačních prostředků Kraje Vysočina. Celou stavbu kanalizace už několik let vyšetřuje policie.

Městys Batelov je ale přesvědčen, že jako příjemce dotace udělal vše, co bylo v jeho silách, aby dodržel podmínky dotace. Rovněž údajně postupoval v dobré víře v kontrolní činnost Krajského úřadu coby poskytovatele dotace, která zde podle názoru žadatele selhala, jestliže Krajský úřad měl průběžně v přiměřené době kontrolovat a schvalovat jednotlivé kroky žadatele, a následně ex-post vyměřil žadateli odvod za porušení rozpočtové kázně a před koncem lhůty i penále dosahují 96,5% odvodu.

kanalizace

 

Městys Batelov nevyužil řádné možnosti podat proti Platebnímu výměru odvolání.

„Uplatnění této sankce dle Platebního výměru na odvod znamená zásadní zásah do hospodaření žadatele a jeho ekonomických toků a spolu s dalšími sankcemi (penále) je pro žadatele likvidační, když již nyní je jeho hospodaření tímto zásahem zásadně ochromeno. Hrozí vážné ohrožení jednak dalšího rozvoje Městyse Batelov, ale i narušení jeho provozního hospodaření a hospodaření organizací jím založených či zřízených, čímž by mohlo být ohroženo samotné poskytování veřejných služeb,“ píše právník Batelova zastupitelům Kraje Vysočina.

Městys Batelov přiznal, že teprve faktickým odkrytím zjistil, že některé úseky (a které vlastně) již byly v nedaleké minulosti (v době mimo funkční období současného starosty Města Batelov, avšak na náklady městyse Batelov), vystavěny a byly bezvadné. K těmto úsekům řádná dokumentace chyběla a byly zjištěny (a řádně zmapovány) teprve při realizaci akce.

Podle městyse Batelov bylo by krajně nehospodárné v těchto úsecích tuto bezvadnou splaškovou kanalizaci odstraňovat a na místo ní klást novou.

 

Městys Batelov ale nikdy nepožádal Kraj Vysočina o změnu projektu v průběhu výstavby kanalizace za veřejné prostředky. Až na březnovém zastupitelstvu se projednávala žádost městyse Batelov o prominutí téměř dvoumilionového odvodu.

„Pokud Batelov zjistil okolnosti o změně projektu, měl žádat o změnu projektu,“ řekl krajský zastupitel a jihlavský primátor Rudolf Chloupek (ČSSD).

„Starosta si na obci nemůže dělat, co chce. Něco takového jako žádost advokáta Batelova jsem už dlouho nečetl. Pokud by to viděla advokátní komora, asi by se k tomu vyjádřila,“ řekl krajský zastupitel a náměstek primátora Jaromír Kalina (KDU-ČSL).

„Na nálezu našeho kontrolního orgánu lze nahlížet tak, že tam není nic zřetele hodného,“ prohlásil náměstek hejtmana Vladimír Novotný (ČSSD).

Odpovědět

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Plastová okna