ANO Jihlava nasadilo ostrakismus proti krajské předsedkyni

Po vzoru starověkých Atén vyloučili členové jihlavské buňky hnutí ANO krajskou předsedkyni hnutí ANO Moniku Obornou ze stranického kolektivu. Na druhém místě kandidátky do parlamentu Oborná nahradila jihlavského předsedu Zdeňka Faltuse.

Ostrakismos je v původní formě takzvané střepinové hlasování o vypovězení občana ze starověkých Athén, podle řeckého názvu pro střep ostrakon. V současné době se pojem, obvykle v polatinštěné podobě ostrakismus, používá obecně, ostrakizovat znamená vyloučit jedince z kolektivu.

Ostrakismus byl zaveden v athénské ústavě v roce 510 př. n. l. Spočíval v hlasování občanů pomocí hliněných střepů (řecky ostrakon, ὄστρακον) o tom, je-li někdo z nich nepřítelem státu. Každý rok, zhruba v našem měsíci lednu, lidové shromáždění rozhodovalo o tom, zda je pro daný rok potřeba hlasování o vypovězení pořádat. Byla-li odpověď kladná, uskutečnilo se hlasování v některém z následujících dnů. Lidové shromáždění hlasovalo tím způsobem, že každý z účastníků napsal na hliněný střep – levný dobový psací materiál – jméno člověka, který dle jeho mínění představuje největší nebezpečí pro obec. Shromáždilo-li se více než 6 000 hlasujících, pak ten, jehož jméno bylo na střepech zmíněno nejčastěji, byl automaticky vypovězen na 10 let z Athén. Do domovského města se po tuto dobu nesměl pod hrozbou smrti vrátit. Dotyčný však nebyl nijak poškozen na majetku, nic mu nebránilo sehnat si prostředníka, který by tyto záležitosti po dobu jeho nepřítomnosti spravoval. Ostrakismus, původně ustavený jako ochrana proti nastolení tyranie, byl hojně využíván v politickém boji, kdy dopadal i na schopné a ambiciózní politiky. Docházelo i k případům, že ostrakizovanému byl zvláštním výnosem povolen předčasný návrat. Kupříkladu v době hrozícího perského vpádu roku 480 př. n. l. byl z vyhnanství předčasně povolán osvědčený vojevůdce Aristeidés.

Stoupenci aristokracie považovali ostrakismus za obskurní zvyk, který vydává nadané a výjimečné lidi zvůli lůzy. V řecké historii se k němu vázala řada anekdot. Jedna z nich vypráví, jak k Aristeidovi, který byl právě navržen k ostrakismu, přistoupil jistý občan a požádal ho, aby mu napsal na ostrakon jméno Aristeidés, protože on sám psát neumí. Aristeidés se ho optal: „A ty víš, kdo to je Aristeidés?“ Občan odpověděl: „Vůbec ho neznám, ale je mi protivné, jak ho všude nazývají spravedlivým.“ Aristeidés pak beze slova napsal své jméno na jeho ostraku.

Prakticky druhý den po oznámení definitivní podoby krajské kandidátky hnutí ANO se konala „bojová porada“ jihlavské organizace o dalším postupu. Výsledkem byla ostrakizace krajské předsedkyně Moniky Oborné i všech více než deseti kandidátů, kteří odešli z kandidátní listiny schválené krajským sněmem (kandidátka zde). Příchod hasičského generála Ryby (více zde) do čela kandidátky nevadil, větší problém pro jihlavskou organizaci je ztráta volitelného místa jejího předsedy Zdeňka Faltuse.

Start předvolební kampaně je v hnutí ANO poznamenán procesem ostrakizace krajské předsedkyně Oborné. Předsedkyně Oborná by měla odejít z čela krajské organizace dobrovolně, stejně jako odcházeli ze starověkých Atén ostrakizovaní občané města.

Vnitrostranické spory se většina politických stran a hnutí snaží udržet uvnitř strany bez tiskových zpráv a medializace. Medializace vnitrostranických sporů totiž oslabuje stranu jako celek a působí jako voda na mlýn politických konkurentů.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů