Antimonopolní úřad zrušil tendr ŘSD na Centrální dispečink odtahů

Předseda Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže Petr Mlsna zamítl rozklad Ředitelství silnic a dálnic o zrušení tendru na Centrální dispečink odtahů.

Tendr za čtvrt miliardy korun měl ŘSD zajistit dodavatele na nepřetržité provádění vyprošťovacích a odtahových služeb včetně souvisejících činností a úkonů na dálnicích I. a II. třídy ve správě ŘSD.

Abschleppen von Pannen-/ Unfallfahrzeuge

Nabídku předložila obchodní korporace ÚAMK a.s., AWA 1213 s.r.o. a Spolek odtahových služeb, z.s. 

“ Úřad tím, že napadeným rozhodnutím rozhodl tak, jak je v něm uvedeno, rozhodl správně a v souladu se zákonem,“ uvedl v rozhodnutí předseda Mlsna.

Předseda Mlsna odmítl například argument Ředitelství silnic a dálnic, že by prvoinstanční rozhodnutí Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže nepřípustně zvýhodnilo Global Assistance a Europ assistance na úkor Ředitelství silnic a dálnic jako zadavatele. Úřad v napadeném rozhodnutí podle předsedy Mlsny důkladně posoudil skutkový stav a návrhy navrhovatelů, aplikoval správná zákonná ustanovení i judikaturu a závěry svého rozhodnutí dostatečně odůvodnil.

Vzhledem k tomu, že se v daném případě nejednalo o zneužití práva ze strany Global Assistance a Europ assistance , nemohl předseda Mlsna souhlasit s tvrzením Ředitelství silnic a dálnic, že Úřad „odhlédl od šikanózního výkonu práva navrhovatelů, a naopak postihuje nepřiměřenými prostředky zadavatele“.

 Předseda Mlsna shrnul, že Ředitelství silnic a dálnic jako zadavatel zadáním veřejné zakázky na Centrální dispečink odtahů, jejíž předmět plnění se skládal ze dvou oddělitelných částí (call centrum a odtahy), nedůvodně omezil hospodářskou soutěž a postupoval v rozporu se základními zásadami zadávacího řízení, neboť zvolený postup diskriminoval dodavatele, kteří se specializují výhradně na část předmětu plnění veřejné zakázky.

Ředitelství silnic a dálnic jako zadavatel tendru na Centrální dispečink odtahů ve správním řízení neprokázal technické či ekonomické důvody, pro které by byl zvolený postup v souladu se základními zásadami zadávacího řízení.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů