ČEZ Obnovitelné zdroje spustí výstavbu agrovoltaiky na Havlíčkobrodsku ještě letos

Společnost ČEZ Obnovitelné zdroje spustí nedaleko osady Olešnice u Okrouhlice na Havlíčkobrodsku unikátní agrovoltaickou elektrárnu. . Jedná se o lokalitu na členitém terénu a v blízkosti vodní plochy i lesa. V lokalitě budou instalovány nejen klasické solární panely pro fotovoltaickou elektrárnu, ale také dvě řady svislých panelů pro agrovoltaiku.

„Fotovoltaická elektrárna bude mít instalovaný výkon 2 MW a bezemisní elektřinu začne dodávat do sítě do poloviny letošního roku,“ uvedl mluvčí ČEZ Obnovitelné zdroje Martin Schreier.

Výzkumníci z Výzkumného ústavu bramborářského v Havlíčkově Brodě budou provádět ve spolupráci se zahraničními partnery monitoring vlivu fotovoltaické a agrovoltaické elektrárny na půdní podmínky, strukturu půdy, odtokové vlivy a změnu biodiverzity na konkrétní lokalitě. Bude provedeno porovnání vlivu na půdu oběma typy solárních panelů.

Zemědělská půda se v Kraji Vysočina rozkládá na šedesáti procentech rozlohy, proto se kraj právem pyšní označením, že je zemědělským krajem. Zemědělská výroba společně s navazující potravinářskou výrobou patří mezi tradiční odvětví Kraje Vysočina a způsob hospodaření (agrotechnické postupy) významně ovlivňuje nejen tvář krajiny, ale i život volně žijící zvěře a rostlin.

Zemědělci jsou bezesporu nezastupitelnými producenty potravinářských surovin a spolupodílejí se na udržení života a komunit na venkově.

Krajský úřad Kraje Vysočina se v posledních dvou letech vyjadřoval k asi šedesáti záměrům výstavby fotovoltaické elektrárny na území Kraje Vysočina.

U výstavby fotovoltaické elektrárny (FVE) je vždy prováděno odnětí zemědělského půdního fondu na období délky životnosti FVE, tzn. zpravidla na třicet let (fotovoltaické panely mají záruku výkonu pětadvacet let, životnost se pohybuje až kolem pětatřiceti let). Kraj Vysočina spolupracuje se zemědělci a výše uvedeným projektem se chceme pokusit odpovědět na některé otázky zemědělců ohledně stavu a kvality půdy k zemědělskému hospodaření po ukončení provozu fotovoltaické a agrovoltaické elektrárny.

Bude zjišťováno, zda ovlivní osevní směs půdu pod panely a mimo panely (travní směs x regionální směs pro Vysočinu), jak ovlivní sklon panelů vsakování dešťových srážek do půdy, pestrost a množství hmyzu v půdě (půdní škůdci). Porovnání sousední zemědělské obhospodařované plochy s plochou FVE z pohledu škůdců – hrabošů či hlodavců. Dále bude hodnoceno v nadzemní části, jaký bude rozdíl v obhospodařování zeleně kolem panelů a pod panely – pastva ovcemi x sečení.

Zjištěné údaje se modelově propočítají na období 30 let provozu fotovoltaické a agrovoltaické elektrárny, jakým způsobem bude půda ovlivněna a jaké doporučení – metodika a dále doporučení z porovnání horizontálních a vertikálních solárních panelů by vyplynulo pro povolení umísťování fotovoltaických a agrovoltaických elektráren na zemědělskou půdu.

Kraj Vysočina spolupracuje se zemědělci a chce pokusit odpovědět na některé otázky zemědělců ohledně stavu a kvality půdy k zemědělskému hospodaření po ukončení provozu fotovoltaické a agrovoltaické elektrárny.

O využití obnovitelných zdrojů energie na Vysočině čtěte více přímo zde.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů