ČSSD V. Meziříčí: Jak dál v bývalém Svitu?

V současné době jsme svědky toho, že v bývalém areálu Svitu probíhá drcení stavební sutě. Vedení města nikde řádně občany neinformuje, co bude následovat, jenom opatrně mlží, že část materiálu použijí Technické služby na opravu komunikací a část na zlepšení parkování v bývalém areálu Svitu. Jenomže co to je zlepšení parkování? Je to pouze zasypání vyjetých výmolů, které se pravidelně objevují nebo se jedná o „nějaké provizorní parkoviště“? Ovšem pojem provizorní parkoviště neexistuje. Parkoviště je stavba jako každá jiná, která vyžaduje umístění a stavební povolení. Tento dokument ale neexistuje.

A zde začíná kámen úrazu. Pokud by se mělo zbudovat plnohodnotné parkování v tomto prostoru, musel by starosta Kaminaras a místostarosta Smažil jednat s vlastníky sousedních pozemků. A mezi ně samozřejmě patří i společnost LIDL. Těžko si lze představit, že pánové Kaminaras se Smažilem budou schopni se na něčem s LIDLem dohodnout, když nás na tiskových konferencích informují o tom, že dokáží plochu budoucí prodejny výrazně zmenšit a pomocí územní studie regulovat výstavbu v tomto prostoru.

Zde opět dostáváme zavádějící informace. Územní studie je pouze neopomenutelný podklad pro rozhodování v území, nikoliv závazný. Žádný regulativ, který se týká velikosti plochy, není v novém územním plánu uveden. Takže pokud by měla být územní studie životaschopná, musela by být projednána a odsouhlasena všemi vlastníky nemovitostí v této lokalitě. Těžko si lze představit, že jakýkoliv podnikatelský subjekt přistoupí na výrazné omezení svého podnikatelského záměru, když už do něj investoval desítky miliónů a má dobře spočítanou návratnost své investice.

Ještě jako bývalí koaliční kolegové zastupitelů Smažila a Fňukala (oba zvolené za ANO2011 bude lépe) si vybavujeme, jak nás poučovali, že pokud oni by byli ve vedení města, dokázali by od společnosti LIDL „vytěžit“ budget 180-200 mil. pro město. Ve vedení je tato dvojice (místostarosta Smažil, radní Fňukal) již půl roku a zatím kromě toho, že zapomněli na svůj volební program, nepředvedli nic.

Jak tedy dál? Řešení je jednoduché. Ke stolu musí zasednout všechny zúčastněné strany a hledat řešení a spolupráci. Pouze tehdy bude možné s tímto prostorem něco udělat ke spokojenosti všech – LIDL postaví svoji prodejnu, město bude mít vyřešené parkování ve středu města, podaří se propojit cyklotrasy z Balinského údolí do Nesměře přes střed města a následně bude možné také začít řešit úpravu Náměstí. O té se jedná opět za zavřenými dveřmi, bez komunikace s veřejností, natož se zastupiteli. Přístup starosty, místostarosty a radních se zdá více než podivný. Zvláště když si vzpomeneme na důvody, kterými zdůvodňovali únorové změny ve vedení města.

Josef Komínek, Miroslav Jágrik, Petr Vrána, Pavel Blažek, František Komínek

Zastupitelé za ČSSD

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů