Dokument: Zdůvodnění nesouhlasu Jihlavy s ministerským návrhem inkluze ve školách

fb

Zastupitelstvo města Jihlavy zaujme na únorové schůzi postoj ke společnému vzdělávání zdravých a postižených dětí ve společných třídách. Návrh je formulován v negativním tónu, město Jihlava se chystá vyslovit nesouhlas (více zde). Serveru Občasník se podařilo získat odůvodnění celého návrhu:

Od 1. 9. 2016 vstupuje v účinnost novela zákona 561/2004 Sb., (školský zákon), která v § 16 novým způsobem upravuje podmínky pro vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

Novela školského zákona ruší přílohu RVP ZŠ pro lehké mentální postižení jako vymezení obsahu vzdělávání dětí se vzdělávacími problémy a předpokládá vyšší míru účasti těchto dětí na vzdělávání ve spádových školách.

Inkluze zaváděná novelou školského zákona posiluje vzdělávání dětí ve spádových školách a zavádí takový postup při stanovování potřeb dítěte, který preferuje inkluzi v dané škole před jeho umístěním do školy speciální. Speciální škola by měla zůstat posledním z podpůrných opatření, pokud ta, která může spádová škola využít, selžou.

fb

Tímto opatřením může dojít k postupné likvidaci speciálních škol, které město Jihlava zřizuje a tím i možnosti zákonných zástupců žáků zvolit si způsob vzdělávání, který odpovídá potřebám jejich dítěte.

Na plošnou inkluzi nejsou školy hlavního vzdělávacího proudu připraveny. Nemají kvalifikované speciální pedagogy a psychology, nemají dostatek finančních prostředků. Do dnešního dne nejsou schválené prováděcí přepisy k novele školského zákona.

Doprovodná vyhláška k novele školského zákona č. 82/2015 Sb. dosud nespatřila světlo světa a základní i speciální školy nemají proto ani v současné době zápisů do školy stanovená pravidla, jak od 1. 9. 2016 pracovat.

Současná platná legislativa již inkluzívní vzdělávání umožňuje a také Kraj Vysočina nastavuje stejné finanční podmínky formou normativu, který jde za žákem bez ohledu na typ školy. Není tedy důvod k přijímání nové striktně inkluzívní legislativy.

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů