Fryšava má platit dotační pokutu ve výši trojnásobku obecního rozpočtu

Obec Fryšava pod Žákovou horou musí Finančnímu úřadu zaplatit za porušení rozpočtové kázně při stavbě místní kanalizace. První platební výměr vystavil Finanční úřad ve výši 14 457 428 Kč, a druhý platebním výměr do Státního fondu životního prostředí ve výši 850 437 Kč. Roční rozpočet obce s necelými čtyřmi stovkami obyvatel jsou přitom zhruba čtyři miliony korun.

Zastupitelstvo Fryšavy vyjádřilo svou vůli, tj., odsouhlasilo koncept dohody, který bude obsahovat zkrácení záruční doby na stavební objekty, a pověřilo starostu k uzavření této dohody. Součástí dohody o narovnání bylo, nad rámec pověření zastupitelstva Fryšavy zkrácení délky záruky také na technologii a stroje.

V posuzované věci bylo klíčové, že doba jednotlivých záruk byla samostatně stanovena jako hodnotící kritérium pro výběr nejvhodnějšího uchazeče, přičemž stěžovatelka jako zadavatelka hodnotila samostatně dobu záruky na stavební část ČOV Fryšava (váha 5%) a samostatně dobu záruky na technologii (váha 5%).

Jelikož tedy délka záruky na stavební objekty a technologii byla v zadávacím řízení hodnocena samostatně, tak následné schválení a uzavření dohody o narovnání, kterou došlo ke zkrácení záruky na stavební objekty (kanalizace a čistírna odpadních vod), lze považovat za podstatnou změnu smlouvy ve prospěch vítězného uchazeče.

Neobstojí tak ani apel Fryšavy na Nejvyšší správní soud, aby byly v jejím případě uplatňovány liberační důvody, neboť se domnívá, že učinila všechny kroky a postup starosty nemohla předvídat. Rozhodující je totiž v daném případě ta skutečnost, že zastupitelstvo dohodu o narovnání schválilo a souhlasilo s tím, že dodavatel nebude fakturovat vícepráce a na oplátku požaduje zkrácení záruční doby na stavební objekty na polovinu.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů