Hejtmanova zpráva: Vysočina očekává exponenciální vývoj COVID-19 situace

Serveru Občasník se podařilo získat písemný zápis ústní informace hejtmana Jiřího Běhounka o situaci s onemocněním COVID-19 v kraji Vysočina (situace ke dni 21.9.2020)

Zpráva hejtmana Běhounka o situaci COVID-19 v kraji Vysočina:

V současné době máme v kraji 751 nevyléčených COVID pozitivních pacientů. Do této doby bylo na Vysočině celkem 1692 COVID pozitivních pacientů. Stavy v Domově pro seniory Humpolec a Domov pro seniory Třebíč – Manž. Curieových jsou stabilizované.
Pan hejtman dále uvedl, že v současné době je kapacitní problém hlavně v laboratořích, protože jen za poslední týden se provádí až 700 testů denně. Velký problém je pak s testováním dětí, kdy několik set dětí čeká na odběr, který není možné z kapacitních důvodů zajistit.
Na jednání BRK zaznělo, že ze zeleného HB okresu se stane okres oranžový. Z důvodu zhoršující se situace byla zrušena většina krajských akcí. Nyní se diskutuje o tom, zda se uskuteční Světový pohár horských kol, který se bude řešit i na Ústředním krizovém štábu.

Kapacity nemocnic jsou dostatečné, ale problém bude v dostatku personálu, který není možné nahradit. V následujících 14 dnech se očekává exponenciální vývoj situace. Po těchto 14 dnech by se mohlo ukázat, zda zavedení roušek a ostatních opatření, povede ke zlepšení situace.
Zásoba osobních ochranných pomůcek je pro zdravotnická a sociální zařízení dostatečná a připravují se další nákupy.

Volby se připravují v intencích, které jsou z hlediska pokynů Ministerstva vnitra ČR. Začíná být problém především s volebními komisemi v menších sídlech, kdy tradiční členové volebních komisí váhají, zda
mají nastoupit. V tomto případě je domluveno, že by je v menší či větší míře zastoupili dobrovolní hasiči. Je předpoklad, že poslední týden před volbami vyjdou jasná pravidla, jakým způsobem se voliči
budou prokazovat občanskými průkazy, a jakým způsobem se bude hlasovat v pojízdném hlasovacím místě (1 v okrese). Dále bude otázka, jak bude probíhat hlasování do mobilní přenosné urny, se kterou
by se objížděla zařízení.

Pan hejtman dále uvedl, že není zájem zavírat školy. Dne 24. 9. 2020 má KHS na BRK předložit návrhy, jak by se mělo postupovat, pokud by zoranžovělo nebo zčervenalo více okresů. Stav nebezpečí se vyhlašovat v žádném případě nebude.
Je domluveno, že Kraj Vysočina bude dostávat online informace z Centrálního řídícího týmu od prof. Duška, a dále se komunikuje s prof. Černým, který má na starosti intenzivní péči.

Co se týká laboratorních testů, tak se jedná s Akademií věd, aby otevřely veškeré kapacity, kdy by byla schopnost testovat až 15 tis. vzorků. V současné době jsme schopni testovat pouze 700 vzorků denně,
částečně vlastními silami, částečně ve spolupráci se SZÚ v Ostravě a částečně ve spolupráci se soukromou laboratoří IFCOR. KHS přemýšlí, jak řešit zhoršující se situaci, aby odběry nezkolabovaly.
Pan náměstek Vladimír Novotný upřesnil, že se kapacita laboratorních testů zdvojnásobila v podstatě ze dne na den. Dále se vyjednává navýšení kapacit ve Fakultní nemocnici Brno.

Problém je s požadavkem na testování dětí ve školách, kdy se kvůli jednomu COVID pozitivnímu dítěti musí testovat až stovky dětí, což je nerealizovatelné, takže se nyní jedná o změně přístupu k testování
bezpříznakových dětí v karanténě.
Dále pan náměstek Novotný potvrdil, že máme dostatek kapacit v nemocnicích i plicních ventilací, ale za předpokladu, že by se musely opět nemocnice uzavřít a fungovala by pouze akutní ambulance a akutní
operativa. V současné chvíli je v Nemocnici Jihlava na infekční JIP 1 pacient na umělé plicní ventilaci a na léku Remdesivir. Zatím bylo celkem léčeno asi 12 pacientů Remdesivirem.

Pan náměstek Novotný uvedl, že celkově máme v nemocnicích do 20 pacientů, ale většina z nich je na standardních pokojích a nepotřebují ani umělou plicní ventilaci, ani lék Remdesivir.

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů