Jemča versus Jemnice: Tradiční výrobce čaje se chce vyhnout soudnímu sporu o půlmilionovou smluvní pokutu

Firma Jemča svůj název odvozuje jako zkratku slov „Jemnický čaj“ a usiluje o soustředění výroby do rodného města Jemnice. V Jemnici vyrábí Jemča od roku 1958. Nový závod by měl vzniknout v areálu „Autopark“ což je bývalý areál ČSLA.

Část areálu už vlastní firma PIGI TEA, což je firma ovládaná Jemčou. PIGI TEA ale nesplnila svůj smluvní závazek k městu Jemnice požádat ve stanovené lhůtě o stavební povolení. A tak vznikl městu Jemnice nárok na smluvní pokutu ve výši půl milionu korun. PIGI TEA si dnes dopisuje s rodným městem prostřednictvím datových schránek o tom, kdo vlastně může za průtahy s žádostí o stavební povolení.

Důvodem, pro který se společnosti PIGI TEA nepodařilo doposud získat pravomocné stavební povolení (nebo veřejnoprávní smlouvu) je podle společnosti PIGI TEA to, že v průběhu projektové přípravy bylo zjištěno, že na bezprostředně sousedícím pozemku města Jemnice je provozován dřevozpracující průmysl, skladování kulatiny a těžký transport, a to bez příslušných veřejnoprávních povolení a souhlasu. Není proto znám rozsah zásahu požárně nebezpečného prostoru sousedního provozu a dalších vlivu (včetně. vlivu z hlediska ochrany životního prostředí) na pozemky společnosti PIGI TEA, přicemž uvedené okolnosti významně zdržely projektovou přípravu záměru ze strany společnosti PIGI TEA. Nutno podle společnosti PIGI TEA uvést, že se jedná o okolnosti, které musely být městu Jemnice jakožto vlastníku předmětných sousedních pozemků známy, a přesto je spolecnosti PIGl TEA před uzavřením kterékoli z kupních smluv ani poté nesdělilo.

Společnost PIGl TEA dodává, že rozhodně nestojí o konfrontaci s městem Jemnice. Je podle společnosti PIGI TEA nepochybně v zájmu obou partnerů (PIGI TEA a město Jemnice – pozn. red.), aby došlo k úspěšné výstavbě výrobního a skladového areálu společnosti PIGI TEA a s tím souviseiícímu rozvoji města Jemnice, a aby mezi společností PIGl TEA a městem Jemnice byla zachována vzájemně prospěšná spolupráce.

Za této situace se společnosti PIGI TEA jeví jako kontraproduktivní, aby strany vůči sobe vedly dlouhý a nákladný soudní spor s nejistým výsledkem. Společnost PIGI TEA považuje za rozumnější, aby celá tato záležitost byla za této situace vyřešena dohodou ku prospěchu obou stran.

Městské pozemky chce Jemča získat z důvodu udržení výroby (více zde), výzva k úhradě smluvní pokuty přímo zde. Z jednání s Jemčou v kanceláři starosty Jemnice odešel majitel sousední pily po deseti minutách (více zde).

Žádné odpovědi

Odpovědět

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Grafickou podobu zajistil WebRex s.r.o.
 
Výroba www stránek a eshopů